Tüm Haberler

Haberler
30.06.2014

 

 

TMMOB 43. Dönem Çalışma raporuna yazının devamından ulaşabilirsiniz....

Oda Haberleri
30.06.2014

Maden Mühendisleri Odası, bor madenlerinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalar ve madencilik sektöründeki taşeronlaşma üzerine 30 Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
30.06.2014

İnşaat Mühendisleri Odası,  Amasra’da yapılmak istenen termik santralle ilgili olarak 30 Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
30.06.2014

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi (UİSGK)’nin 25 Haziran 2014 tarihinde yapılan  toplantısına TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun katıldı. Toplantıda, İLO'nun 167 ve 176 no.lu [1] sözleşmelerinin onaylanması için çalışma yapılması ve madencilik sektöründe denetim konusunda mevzuat değişikliği çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

 

Haberler
27.06.2014

TMMOB`nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ölümünün 20. yılında (11 Temmuz 2014) saat 18.00`de Karşıyaka`daki anıt mezarı başında anılacak. Saat 19.00`da da "Teoman Öztürk" isminin TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`ne verilmesi töreni gerçekleştirilecek.

Haberler
27.06.2014

Adana Barosu tarafından düzenlenen "Soma Olayının Hukuki Değerlendirilmesi" konulu panel 26 Haziran 2014 tarihinde Seyhan Oteli'nde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Adana Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Başkanı Av. Yasemin Tanır’ın yaptığı panelde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Ortadoğu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yıldırım Koç  ve Adana Barosu'ndan Av. Abbas Bilgili konuşmacı olarak yer aldı.

İKK Haberleri
25.06.2014

Derince Limanının işletme hakkının özel bir firmaya verilmesi üzerine TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 25 Haziran 2014 tarihinde Liman İş Sendikası’nı ziyaret ederek, bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması İKK Sekreteri Arsal Arısal tarafından okundu.

Haberler
25.06.2014

“Çankaya Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Paydaş Toplantısı” 23 Haziran 2014 tarihinde meslek örgütü, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haberler
25.06.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, 23 Haziran 2014 tarihinde Soma`da Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin düzenlediği, 24 Haziran 2014 tarihinde Muğla-Milas`ta Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği etkinliklere katılarak "Madencilik Sektöründe Özelleştirmeler ve Soma Faciası" konusunda bilgi verdi.

Oda Haberleri
24.06.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, son günlerde artan sendikal örgütlenme ve grev hakkına müdahalelere ilişkin 24 Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.