Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
08.10.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 8 Ekim 2021 tarihinde "Kentsel Politika Ve Uygulamalarda Toplumsal Yarar İlkesi Ve Bilimsel Gereklililikler Esas Alınmalıdır! Rant Esaslı Politikaların Afetler Sonucu Yarattığı Mağduriyet Yeni Rant Alanları Yaratma Gerekçesi Olarak Sunulamaz!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
24.09.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin sokaklarda kalmasına neden olan yurt sorunu ile ilgili olarak 25 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları
23.09.2021

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği 23 Eylül 2021 tarihinde "Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları
19.09.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi'nin 42. yıldönümü olan "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları
11.09.2021

Ülkemizin en karanlık dönemlerinden birisi olan 12 Eylül 1980 Darbesi'nin 41. yılında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
31.08.2021

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 31 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla ülkede, bölgede ve dünyada barış çağrısında bulunuldu.

Basın Açıklamaları
21.08.2021

20 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin genişletililerek demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 21 Ağustos 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
20.08.2021

Kamu emekçilerinin 2022-2023 yıllarındaki maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerimiz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 20 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın Açıklamaları
17.08.2021

Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birisi olan 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 22. Yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
05.08.2021

TMMOB Kadın Çalışma Grubu son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine isyan ederek 5 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.