45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

14.02.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Özgür Cemile Göktaş Küçük

TMMOB

Kadir Dağhan

Gıda M.O

Halim Karan

İnşaat M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

İsmail Odabaş

Makina M.O

Nuray Köken

Meteoroloji M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

 

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu altıncı toplantısını 14 Şubat tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantıda;

1- Çalışma Grubunun adında yer alan “sorunları” kelimesinin kaldırılarak Çalışma grubunun adının “Emekli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” olarak değiştirilmesi konusunun TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

2- “Belediyeler ve Biz”  başlıklı emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının yerel yönetimlerden neler beklediğini ve yerel yönetimlere bakış açısını anlatan broşür ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşler doğrultusunda yapılacak olan düzeltmelerin Mahinur Şahbaz tarafından en geç 1 hafta içinde hazırlanarak gruba iletilmesine ve son şeklinin verilmesine,

3- Son şekli verilen ve onaydan geçen raporun öncelikle;

  • web sayfasına konmasına,
  • İKK’lara gönderilerek belediye başkan adaylarına iletilmesi ve seçim sonrasında da seçilmiş olan başkana iletilmesi için çalışma yapmalarına,
  • Odalara gönderilerek emekli üyelerle paylaşılmasına,

4- 5 Ekim 2019 tarihinde yapılması planlanan çalıştayla ilgili çalışmaların başlanmasına,

5- Bir sonraki toplantının 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 16.30’da yapılmasına karar verilmiştir.