45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

27.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Deniz Kimyon

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Hazal Kaya

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Vildan Özmen

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Sıla Özdemir

İç Mimarlar Odası

Melisa Saud

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

İmge Tümüklü

Maden Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj mimarları Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını 27 Eylül 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantı sonucunda;

1. Çalışma Grubu Başkanı : M.Işık Gürbulak (Elektrik Mühendisleri Odası)

Başkan Vekili                   : Buket Çelik     (İnşaat Mühendisleri Odası)

Raportör                            : Vildan Özmen (Çevre Mühendisleri Odası) olarak belirlenmesine,

2. TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesinin “ Sekreteryanın Kuruluşu” başlıklı 6. Maddesi uyarınca Sekreterya’nın;

Buket Çelik (İnşaat Mühendisleri Odası), Satıgül Kaya(Ziraat Mühendisleri Odası),   Ceren İlter (Şehir Plancıları Odası), Sıla Özdemir (İç Mimarlar Odası), M.Işık Gürbulak (Elektrik M.O), Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), Fatma Doğan (Peyzaj Mimarları Odası)

şeklinde oluşması ve Sekreteryanın sekreterliğini Özgür Cemile Göktaş Küçük’ün yürütmesi konularının TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,

3. TMMOB’nin sosyal medya hesaplarında TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası’nın Kuruluş ve Çalışma Yönergesi’nin ilgili bölümlerinden yararlanarak tanıtım ve başvuru koşullarına ilişkin duyuru yapılmasına,

4. Odalara yazı yazılarak TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesi kapsamında başvuru yapılabileceğine ilişkin üyelere bilgilendirme yapılmasının istenmesine,

5. Çalışma Grubu ve Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası için iletişim grubu oluşturulmasına,

6. Aşağıda yazılmış olan bilgilerin odalardan istenmesine;

a) 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle kadın / erkek üye sayıları,

b) Kadın üyelerin sektörel dağılımı,

c) Odada veya bağlı şubelerinde kadın çalışma grubu olup olmadığı ve varsa yaptıkları çalışmalar,

ç) Oda organlarına görev alan (asıl - yedek) kadın / erkek sayıları (Oda YK, Şube YK, Onur Kurulu, Denetleme kurulu, TMMOB Delegasyonu)

d) Oda çalışanlarının kadın / erkek sayıları (Mühendis olanlar ve olmayanlar şeklinde)

7. TMMOB 2. Kadın Kurultayının "TMMOB‘de kadın örgütlülüğünün güçlendirilmesi için, kadın çalışmaları, kadınların bir arada olduğu, grupların birlikte iş yapmalarına olanak sağlayan yapılar (kadın komisyonları, kadın çalışma grupları) aracılığıyla yürütülmelidir." kararına istinaden Odalara kadın komisyonlarının kurulması ve Birliğimize komisyon üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesine yönelik yazı yazılmasına,

8. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin basın açıklamasının TMMOB adına TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından yapılmasına, bu günlerde Emek ve Meslek Örgütleri ile ortak etkinlikler yapılmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Çalışma Grubuna görev ve yetki verilmesi konusunun TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmasına,

9.

  1. Siyasi iktidarın karma eğitim ifadesinin kaldırılarak kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okumasına ve karma eğitimin kaldırılmasına yönelik girişimlerine karşı, (Işık Gürbulak-Gülsüm Sönmez)
  2. Tutuklu ve hükümlülerin erken tahliyesi için gündeme getirilen yasa tasarısında kadın ve çocuklara yönelik istismar, taciz, tecavüz vb. suçların kapsam dışında bırakılması, talebini içeren bir basın açıklaması, (Vildan Özmen)
  3. Ekonomik krizin kadınlara etkisi ve 100 günlük icraat programında kadın istihdamına yönelik ayrımcılık, (Ayşegül Akıncı Yüksel - Deniz Kimyon)

Konularında basın açıklaması yapmak üzere Çalışma Grubuna görev ve yetki verilmesi konusunun TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmasına,

10. Geçmiş kurultay kararlarının taranarak hayata geçirilmemiş olanların çalışma programı kapsamında değerlendirilmek üzere çalışma grubu üyelerine iletilmesine,

11. 45. Dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir Kadın Sempozyumu ve bir Kadın Kurultayı düzenlenmesine, bu etkinliklerin en geniş katılımla gerçekleştirilebilmesi için içerik ve yönteminin daha sonraki toplantılarda belirlenmesine,

12. Çalışma Programına ilişkin görüş ve önerilerin toplantı öncesinde iletişim grubunda paylaşılmasına,

13. Bir sonraki toplantının 17 Ekim Çarşamba 18.30’de yapılmasına,

karar verildi.