45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 17 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

17

Toplantı Tarihi:

26.12.2019

Toplantı Saati:

17:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Vildan Özmen

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 17. Toplantısında,

  • 6. Kadın Kurultayı değerlendirmesini yapan Eskişehir, Trabzon ve İzmir İKK KÇG raporları okundu.
  • Toplantıya katılanlar tarafından 6. Kadın Kurultayı değerlendirmeleri yapıldı.

Toplantı sonucunda; 

  1. Baroların Kadın hakları Komisyonları (Ankara, İzmir, Trabzon) ile iletişim kurularak, kadınlara yönelik taciz, istismar ve şiddet davalarında sanık avukatlarının kadın olmasının yarattığı rahatsızlıkların iletilmesine,
  2. CATS’ ın iki üyesi Ceren İLTER ve Sıla ÖZDEMİR’ in özel nedenlerle toplantılara katılım sağlayamaması nedeniyle 25/12/2019 tarihli istifa dilekçeleri dikkat alınarak, CATS Yönergesi’ nin 6. Maddesine uygun olarak üye sayısının beşe düşürülmesinin TMMOB Yönetim Kurulu’ nun onayına sunulmasına,
  3. Bir sonraki toplantının whatsapp üzerinden belirlenmesine karar verilmiştir.