45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 19 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

19

Toplantı Tarihi:

20.04.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Deniz Kimyon

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri odası

Vildan Özmen

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Esen İmren

Tekstil Mühendisler Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

Kadın Çalışma Grubu 19. toplantısı aşağıdaki gündem ile uzaktan toplantı olarak yapılmıştır.

 

Gündem maddeleri; 

 

1- Ortaklaşılan önergelerin şube genel kurullarındaki kabul durumu ve yapılması gerekenler,

2- TMMOB, DİSK, KESK, TTB tarafından ortak olarak yapılan ve 6 Nisan’da kamuoyuyla paylaşılan taleplerin gündemde tutulması için neler yapabilir,

3- Evdekal sürecinin değerlendirilmesi ve bu süreçte çalışma programının tamamlanmasına yönelik yapabileceklerin planlanması,

* TCE lerinin bu süreçte online düzenlenmesi,

* Cinsel şiddetle ilgili bir broşür için yeniden görev dağılımı,

* Çalışma Grubumuz ile Oda ve İKK Kadın Komisyonlarının temsilcilerinin katılacağı ortak bir uzaktan toplantı düzenlenmesi,

* Kadını çalışma yaşamı içinde gösteren kareler de içeren meslek tanıtım videolarının hazırlanıp, tüm odaların web sayfalarına konulması,

Toplantı sonucunda;

 1. Ülkemizde COVİT-19 virüsü nedeniyle yaşanan pandemiden dolayı bu toplantı uzaktan erişim ile gerçekleştirilmiş olup pandemi süresi boyunca KÇG toplantılarının uzaktan yapılmasının TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
 2. TMMOB, DİSK, KESK, TTB tarafından ortak olarak yapılan ve 6 Nisan’da kamuoyuyla paylaşılan taleplerin gündemde tutulması için,
  1. 1 Mayıs’ a kadar belli sürede paylaşım yapılması,
  2. Paylaşımların daha önceden haber verilmesi,
  3. Metinlerin daha kısa hazırlanması,
  4. Daha anlaşılır olması açısından taleplerin video şeklinde hazırlanması,
 3. Hazırlanan önergelerin genel kurullara kadar yeniden gözden geçirilmesi ve yeni önerilen önergelerin düzenlenmesine,
 4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitiminin tüm odalara yayılması, kadın-erkek tüm mühendis, mimar, şehir plancılarının bu eğitimi alması için kapsamlı bir programın Yönetim Kuruluna sunulacak şekilde hazırlanması ve sonrasında eğitim programının oluşturulması konusunda Ayşegül AKINCI YÜKSEL ve Işık GÜRBULAK’ ın görevlendirilmesine,
 5. Cinsel şiddetle ilgili bir broşür için Buket ÇELİK, Ceren İLTER ve Serap DAĞDELEN’ in görevlendirilmesine,
 6. Çalışma Grubumuz ile Oda ve İKK Kadın Komisyonlarının temsilcilerinin katılacağı ortak bir uzaktan toplantının düzenlenmesinin TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
 7. Bir sonraki toplantının whatsapp üzerinden belirlenmesine karar verilmiştir