45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 23 Nolu Toplantı Kararları (Çevrimiçi)

Toplantı No:

23

Toplantı Tarihi:

05.02.2021

Toplantı Saati:

20:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Esen Leyla İmren

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Gizem Karbay Can

TMMOB YK

Özgür Göktaş Küçük

TMMOB

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Mak.İşl.M.Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Rumeysa Karataş

Harita ve Kadastro M.Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri odası

Banu Kekeç Sakın

Maden Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makina Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

İlayda İkizoğlu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Dilek Karabulut

Şehir Plancıları Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Valide Sultan Cihan

Tekstil Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Neriman Okşan Ergin

Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 46. Dönem’de odalarından görevlendirilen üyelerle birlikte toplantısını 05 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olup,

Toplantı sonucunda;

  1. Kadın Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun;

Çalışma Grubu Başkanı : Buket Çelik (İnşaat Mühendisleri Odası) Başkan Vekili           : Fatmagül Çıra (Gıda Mühendisleri Odası) Raportör     :Ahu Soylu ( Meteoroloji Mühendisleri Odası)

olarak belirlenmesine,

  1. TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesinin ‘Sekreteryanın Kuruluşu’ başlıklı 6.maddesi uyarınca oluşturulacak sekreteryanın zamanının yetersizliği nedeniyle bir sonraki toplantıda belirlenmesine,
  2. 45. Dönem KÇG mail grubunun 46.Dönemde görevlendirilen üyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesine,
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin basın açıklamasının TMMOB adına TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından yapılmasına, basın açıklaması ön taslağının 25.02.2021 tarihine kadar KÇG Yürütme Kurulu’nun hazırlık yapmasına, bugüne dair etkinlik öneri ve çalışmalarının bir sonraki toplantıda görüşülmesine ve Emek ve Meslek Örgütleri ile ortak etkinlikler yapılmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Kadın Çalışma Grubu’na görev ve yetki verilmesi konusunun TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmasına,
  4. Bir sonraki toplantının yine çevrimiçi olarak, TMMOB’un uzaktan bağlantı altyapı uygunluğuna göre 12 Şubat 2021 Cuma saat 20:30 veya 15 Şubat 2021 Pazartesi saat 20.30’da yapılmasına,

karar verildi.