45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 27 Nolu Toplantı Kararları (Çevrimiçi)

Toplantı No:

27

Toplantı Tarihi:

31.05.2021

Toplantı Saati:

19:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Makina İşl.Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Demet Evyapan

Kimya Mühendisleri Odası

Gözde Salar

Maden Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makina Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalurji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülker Aydın Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Dilek Karabulut

Şehir Plancıları Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Züleyha Oğuz

Ziraat Mühendisleri Odası

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler ve yeni oda temsilcileriyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda;

 1. TMMOB 7.Kadın Kurultayı ile ilgili,
   
  1. TMMOB 7. Kadın Kurultayı'nın aralık ayı içeresinde pandemi koşulları doğrultusunda fiziki veya çevrimiçi gerçekleştirilmesine,
  2. 7.Yerel Kadın Kurultayların kasımın ikinci haftasına kadar gerçekleştirilmesine,
  3. TMMOB 7. Kadın Kurultay başlığının ve alt başlıkların bir sonraki toplantıda belirlenmesine,
 2. TMMOB Genel kurulu ile ilgili önergelerle ilgili bilgilendirmenin bir sonraki toplantıda yapılmasına,
 3. TCK 103. maddesi ile ilgili yeniden gündeme getirilen çocuk istismarı faillerinin affına ilişkin çalışma grubu olarak bir basın açıklaması yapılmasına, açıklamanın yürütme tarafından hazırlanmasına, yönetim kurulu onayına sunulmasına,
 4. Bir sonraki toplantının yeni İKK temsilcileriyle TMMOB'nin teknik uygunluğu doğrultusunda 16 Haziran 2021 tarihinde saat 19.30'da yapılmasına,

 

Karar verilmiştir.