45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

19.12.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülten Kolcuoğlu

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Ş.Sıla Özdemir

İç Mimarlar Odası

H.Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

İmren Taşkıran

Kimya Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

 

Çalışma grubu beşinci toplantısını 19 Aralık 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Gündem ;

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ve bilgilendirmeler

 2. Kadınlar Birlikte Güçlü toplantısı hakkında değerlendirme,

 3. 13 Ocak 2019’da Oda ve İKK temsilcileriyle yapılacak toplantının yeri ve programının belirlenmesi,

 4. 3. Kadın Sempozyumunun yeri ve tarihinin belirlenmesi,

 5. TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu’nda “kamusal Alanda Kadın” başlığında bir çalışma yapılması konusunun görüşülmesi,

 6. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi.

Toplantı sonucunda;

  1. Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Toplantısına Fatma Doğan’ın katılmasına,
  2. Kadınlar Birlikte Güçlü toplantısına Işık Gürbulak’ın katılmasına,
  3. Toplantının İnşaat Mühendisleri Odasında yapılmasına, Programının aşağıda belirtildiği şekilde olmasına,

10.00 – 10.30 Kayıt

10.30 – 13.00 Konuşmalar

13.00 – 14.00 Yemek

14.00 – 16.00 Görüşmeler

16.00 – 17.00 Sempozyum ve Kurultay taslak programının oluşturulması.

4- 13 Ocakta yapılacak olan toplantıda sempozyum ve kurultay başlıklarının ayrıştırılarak not edilmesinin Ceren İlter, M. Işık Gürbulak, Serap Dağdelen tarafından yapılmasına,

5- Sempozyum yerinin belirlenmesi için TMMOB Yönetim Kurulu ile görüşülmesine,

6- Kamusal bakış sempozyumunda “Kamusal alanda Kadın” sunumunun yapılması ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmasına,

7- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğiticilerin Eğitimi ile ilgili çalışma grubunun çalışma yapmasına ve Şubat ayı içerisinde eğitici eğitimi ile ilgili organizasyonun gerçekleştirilmesine,

8- Mühendislik Mimarlık öyküleri için gruptaki herkesin bir öykü yazmasına,

9- Bir sonraki toplantının 14 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.