45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 9 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

05.03.2019

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Deniz Kimyon

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 9. toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda; 

  1. 3. Kadın Sempozyumu’ na ilişkin toplantıya katılan üyeler tarafından sempozyum değerlendirmesi yapıldı.
  2. Toplantıya katılmayan veya iletişim bilgisi göndermeyen İKK’ lara bir yazı yazılarak yerel kurultaylar hakkında iletişim kurulacak isimlerin ve iletişim bilgilerinin 29 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmesine,
  3. Yerel Kurultay tarihlerinin bildirilmesine ilişkin 15 Mart tarihine kadar İKK ve odalara yazı yazılmasına, 29 Mart 2019 tarihine kadar yerel kurultay tarihlerin bildirilmesine,
  4. Kurultay temel unsurları ve önergelerin nasıl hazırlanmasına yönelik daha önceki önergeler incelenerek örnek önerge hazırlanması ve kurultay öncesinde yerellere iletilmesine ilişkin yapılacak çalışmada M. Işık GÜRBULAK ve Ezgi PEKŞEN’ in görevlendirilmesine,
  5. Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu için odalara yazı yazılarak kurullarda görev alan kadın mühendislerin bilgilerinin istenmesine,
  6. Gezi davası iddianamesi kapsamında müebbet hapis cezası ile yargılanan Mücella YAPICI ile bir söyleşinin nisan ayı içerisinde planlanmasına,
  7. TMMOB Yönetim Kurulu’ nun KÇG ile kadın çalışmalarının dünü ve bugününe ilişkin talep ettiği değerlendirme toplantısının tarih ve içeriğinin bir sonraki toplantıda belirlenmesine,
  8. Tüm kararların ve bilgilendirmelerin KÇG mail adresi üzerinden yapılmasına,
  9. Bir sonraki toplantının nisan ayının ilk haftasında yapılmasına,

 

karar verilmiştir