45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

08.01.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Elif Şengül Çelebi

BMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Altan Deniz

İçmimarlarO

Halim Karan

İMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Demet Gürbüzler

ŞPO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” altıncı toplantısı 08 Ocak 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- 15 Aralık tarihinde gerçekleştirlen çalıştayın değerlendirilmesi yapıldı,

2- Çalıştay’da alınan notların ve ses kayıt çözümlemelerinin değerlendirilerek sonuç bildirgesi hazırlanmasına,

3- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.