Toplantı Kararları

Toplantı No:

38

Toplantı Tarihi:

14.08.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 577: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 16-17 Ekim 2020 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde saat 10:00’da Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu (Türkocağı Caddesi, Çetin Emeç Blv. No:4, 06520 Çankaya/Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 18 Ekim 2020, çoğunluk aranmaksızın 25 Ekim 2020 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)’nde yapılmasına,

  • Gündem

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler

12. Seçimler

KARAR NO 578: Mühür yapımına yönelik talebimizin reddine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli yazısıyla bildirilen işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 579: “3M Proje Borsası” adıyla açılan web sayfası ve sosyal medya araçları üzerinden yapılan ilanlar hakkında hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 580: İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut AYDEMİR’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 581: Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilcisi Levent KALYON’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 582: Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Akif AKSOY’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kayhseri Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 583: TMMOB Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve TMMOB çalışanları için Grup ferdi kaza sigortası yaptırılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 584: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

 

ODA                                                              GÖZLEMCİ                           TARİH

Bilgisayar Mühendisleri Odası                       Baki Remzi Suiçmez             15 Ağustos 2020

İçmimarlar Odası                                           Ayşegül Oruçkaptan              22 Ağustos 2020

Jeoloji Mühendisleri Odası                            Niyazi Karadeniz                    12 Eylül 2020

Kimya Mühendisleri Odası                            Ata Can Kale                          12 Eylül 2020

Peyzaj Mimarları Odası                                 Baki Remzi Suiçmez             12 Eylül 2020

Fizik Mühendisleri Odası                                Yaşar Üzümcü                       12 Eylül 2020

Çevre Mühendisleri Odası                             Ekrem Poyraz                         19 Eylül 2020

 

KARAR NO 585: Denizli İli, Tavas İlçesi Solmaz Mahallesi AR:182(ER:3389664) ruhsat numaralı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular arama ruhsatında toplam 4751,36 ha'lık ruhsat alanında yapılması planlanan “sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti (20 adet sondaj)“ projesi ile ilgili olarak valilikçe 19.06.2020 tarih ve E-202024-23 sayılı “ÇED gerekli değildir“ kararı ile Denizli İli, Tavas İlçesi Altınova Mahallesi AR:187(ER:3389664) ruhsat numaralı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular arama ruhsatında toplam 4722,49 ha'lık ruhsat alanında yapılması planlanan “sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti (20 adet sondaj)“ projesi ile ilgili olarak valilikçe 04.06.2020 tarih ve E-202021-20 sayılı “ÇED gerekli değildir“ kararlarına karşı açılmış olan davalara müdahil olunması konusunda TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 586: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Irak uyruklu Harita Mühendisi Fatima Akram ISMAEL ISMAEL, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Dhia Eddine KENNOUCHE, Pakistan uyruklu Makina Mühendisi Mir Mohammed BILAL, Afganistan uyruklu Makine Mühendisi Ali Mohammed YAZDANI, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Temirlan NURMAMATOV, Yunanistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Imprachim IMPRAM,

KARAR NO 587: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Rusya uyruklu Mimar Anastasiia PLEKHANOVA,

KARAR NO 588: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(Katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU(Katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(Katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ(Katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL(Katılmadı), İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ