Toplantı Kararları

Toplantı No:

52

Toplantı Tarihi:

22.05.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 787: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 02-03 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 27 Haziran 2021, çoğunluk aranmaksızın 04 Temmuz 2021 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) yapılmasına,

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler

12. Seçimler

 

KARAR NO 788: TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük ve TMMOB Teknik Görevlisi Eren Şahiner'in  Sinop ili, Merkez ilçesi Abalı Köyü, İnceburun Mevkiinde yapımı planlanan "Sinop Nükleer Güç Santrali projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesis edilen "Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu" kararının iptali istemiyle açtığımız davanın 07 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek  keşfine katılmak için Birliğimiz adına görevlendirilmelerine,

KARAR NO 789: Birliğimiz ve bağlı Odalarının Başkanları tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile Rize'nin İkizdere İlçesi Eşkencedere mevkinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağının bir doğa katliamına neden olduğu ve durdurulması çağrısı yapılmıştır. TMMOB ve Odalarımızın web sayfalarında yayımlanmış olan açıklama ayrıca İKK sekreterlerimize de iletilmiştir.

Hal böyleyken, TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’nın 16 Mayıs 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan açıklamasında, söz konusu taş ocağına ilişkin olarak TMMOB’deki görevi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi olmasına rağmen “Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı” unvanı kullanarak “Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu çevresel etkiler ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Bu yörede yaklaşık 2,5 yıldan beri denizin tuzlu su etkisi ile eritmeyeceği taş tipi ile ilgili araştırma yapıldı. Bu yörede 7 tane uygun yer buldular. Fakat 16 milyon ton taş lazım olduğu için tek rezerv kaynağının burada olduğunu tespit ettiler. Bir yerden taş çıkartmak mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tahrip etmek mi? Devlet en minimum tahribat alanını seçti”  şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu ve taş ocağına karşı çıkan çevreleri “bölücü kesimler” le irtibatlı olmakla itham ettiği tespit edilmiştir.

Konuya yönelik olarak 17 Mayıs 2021 tarih, 781 sayılı yazımızla Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri’nden Birlik Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak üzere basına verdiği açıklamada yer alan  tespit ve değerlendirmelerin varsa dayandığı ilgili bakanlık ve kurumlarca onaylı etüt, proje, rapor, ruhsat vb. belgelerin  ve teknik dokümanların   21 Mayıs 2021 günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize göndermesi istenmiştir.

Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’nin 21.05.2021tarih, 2021/7 sayısı cevabi yazısı ve ekleri incelendiğinde yapılan değerlendirmelere ilişkin hiçbir belge ve raporun yer almadığı görülmekte, sadece “ilgili belgelerin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında olduğu” belirtilmektedir.

1.Dünyada koruma altındaki 200 vadiden birisi olan İkizdere vadisinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu dahi hazırlanmadan açılmak istenen taş ocağı ile ilgili yapılan çalışmaların vereceği zararı hiçbir bilimsel veri ve teknik çalışmalara dayanmaksızın  “devletin telafi edeceği” gibi öznel ve mesnetsiz değerlendirmelerle kamuoyunu yanıltan açıklamaları,

2.Söz konusu açıklamada “Ne halkı ne de sivil toplum örgütlerini devletin bu yatırımına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız gibi de bazı bölücü kesimler bunu fırsat bilerek burada devletine milletine bağlı insanları sanki burada bir katliam varmış gibi organize etmeye başladılar.” ifadesiyle başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak taş ocağı işletmesine karşı çıkan çevreleri bölücülük suçlamasıyla hedef gösteren tutumu nedeniyle;

  1. Murat Yazıcı’nın TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinden alınmasına, 
  2. İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı hakkında, gerekli disiplin işlemlerini yürütmek üzere, mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek, temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, Odaları ve bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ve etkinliklerini engellemek suçlarını işlediği gerekçesiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bildirimde bulunulmasına,

 

KARAR NO 790: TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu kitabından 1500 (bin beş yüz) adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 791: TMMOB Afet Sempozyumunun TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu tarafından düzenlenmesine,

KARAR NO 792: 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de çevrimiçi olarak TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları ortak toplantısı yapılmasına,

KARAR NO 793: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Leyli SHAYMARDANOVA, Tanzanya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Kassım Miraji KINGALU,

KARAR NO 794: İran uyruklu mimar Saya KAYNAMA'nın lisans diploması mimarlık olduğu için ülkemizdeki yasal mevzuat gereği iç mimar ünvan, pozisyon ve yetkileri ile ülkemizde çalışmasının uygun olmadığının, söz konusu kişinin yalnızca mimar ünvan, pozisyon ve yetkileri ile çalışabileceğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

KARAR NO 795: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Ahmet Berk Kurtuluş,

KARAR NO 796: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN (Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ