Toplantı Kararları

Toplantı No:

53

Toplantı Tarihi:

13.06.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 797: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 24 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 31 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25 Temmuz 2021, çoğunluk aranmaksızın 1 Ağustos 2021 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) yapılmasına,

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler

12. Seçimler

KARAR NO 798: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın, Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmelik değişiklik önerisine yönelik çalışma yapmak üzere TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubuna görev verilmesine,

KARAR NO 799: TMMOB’nin 01 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 dönemi ekli Gelir – Gider Bütçesi tabloları ve Aktarım Cetveli ile 31 Mart 2021 tarihli Mevcut ve Borç  tablosunun kabulüne ve Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 800: Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ilişkin açılan ve İstanbul 9. İdare Mahkemesinde görülen 2020/1498, 2020/1499, 2020/1500 esas sayılı dosyalarda 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek  keşfe katılmak için TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz, Cemalettin Küçük, Mücella Yapıcı ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in  Birliğimiz adına görevlendirilmelerine,

KARAR NO 801: TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kuruluna, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Şehitkamil ilçesi, Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat, Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde bulunan 5. Zırhlı Tugay komutanlığı arazisi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı revizyonuna dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 802: Gözde Salar (Maden M.O.)'ın Kadın Çalışma Grubu'na, Nadir Avşaroğlu (Maden M.O.)'nun Mesleki Denetim Çalışma Grubu'na eklenmesine,

KARAR NO 803: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılmak üzere, Muğla  İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, Serim Sokak, 393 Ada, 40 Parsel, No: 16/7 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Şehir Plancıları Odası adına satın alınması ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter (TC Kimlik No:….), Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan Erdoğan (TC Kimlik No:….) ve Muğla Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Tomurcuklu’nun (TC Kimlik No:…) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 804: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılan, Diyarbakır  İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Lise Caddesi, 22 Pafta, 494 Ada, 31 Parsel, Çavuşoğlu-2 Apartmanı Kat:1, No: 5 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına satışının gerçekleştirilmesi ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Barç (TC Kimlik No:….), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Emine Balaban (TC Kimlik No:….) ve Şube Mesleki Uygulamalar Üyesi Kenan Çakırca’nın (TC Kimlik No:…) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 805: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılan, Diyarbakır  İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Lise Caddesi, 22 Pafta, 494 Ada, 31 Parsel, Çavuşoğlu-2 Apartmanı Kat:1, No: 6 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına satışının gerçekleştirilmesi ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Barç (TC Kimlik No:….), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Emine Balaban (TC Kimlik No:….) ve Şube Mesleki Uygulamalar Üyesi Kenan Çakırca’nın (TC Kimlik No:…) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 806: 10 Nisan 2021 tarih ve 772 nolu TMMOB Yönetim Kurulu kararının, Makina Mühendisleri Odası talebi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılmakta olan, Mardin İli, Merkez İlçesi, Diyarbakır Kapı Mahallesi, 8 Pafta, 962 Ada, 7 Parsel, No: 1/12 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına satışının gerçekleştirilmesi ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tümür (TC Kimlik No:….), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cengiz Ataman’ın (TC Kimlik No:….) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 807: 10 Nisan 2021 tarih ve 773 nolu TMMOB Yönetim Kurulu kararının, Makina Mühendisleri Odası talebi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılmak üzere, Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 26 Pafta, 334 Ada, 33 Parsel, zemin kat, No: 14 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tümür (TC Kimlik No:….), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cengiz Ataman’ın (TC Kimlik No:….) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 808: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Khalil BEHNIA, Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Nural MAMMADOV, Türkmenistan uyruklu Petrol ve Doğalgaz Mühendisi  Akmal SADULLAYEV, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Fourkan GIOUSOUF IMPRAM, İran uyruklu İnşaat Mühendisi Ava BAGHER POOR, Türkmenistan Tekstil Mühendisi Firyuza RAHIMBAYEVA, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Kanan ASADOV, İran uyruklu Mimar Miromid SHAYESTEHNAM, Suriye uyruklu Mimar Rafed KHANKAN,

KARAR NO 809: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

İnşaat Mühendisi Ertuğrul Keleş,

KARAR NO 810: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ