Toplantı Kararları

Toplantı No:

16

Toplantı Tarihi:

11.05.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 344: TMMOB 45. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısının 25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 345: TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santali İzleme Komisyonunun hazırladığı “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Güncel Durum Raporunun“ uygunluğuna,

KARAR NO 346: Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi“de Birliğimizi Mehmet Besleme ve Eren Şahiner’in (TMMOB Teknik Görevli) temsil etmesine,

KARAR NO 347: “Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında internet sayfaları üzerinden gerçekleştirilen duyurulara ilişkin gerçekleştirilen hukuksal işlemlerin uygunluğuna,

KARAR NO 348: 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle emeklilik gerekçesi ile istifa eden TMMOB Muhasebe Görevlisi kadrosunda çalışan İhsan Aydın’ın istifasının uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine, TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 349: Birliğimiz “Muhasebe Görevlisi” kadrosunda çalışmak üzere İhsan Aydın’ın 15 Mayıs 2019 tarihi itibari ile işe başlatılmasına, ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 350: TMMOB Planlama Süreçleri ve Mekansal İlişkiler Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Naci Yalçın'ın (İçmimarlar O) eklenmesine,

KARAR NO 351: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na ait tapuda Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesi, 340 Ada, 12 Parsel, 15 cilt, 1403 sayfa üzerinde kayıtlı Şube hizmet binası olarak kullanılan taşınmazın cins tashih işlemlerini gerçekleştirmek üzere İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman DORUK, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ayhan BÜTÜN, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Soner ŞEKER’den herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 352: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için gerekli olan çamaşır makinası ve buzdolabı alımı konusunda Yürütme Kurulu yetki verilmesine,

KARAR NO 353: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Sunay Çolakoğlu, Gıda Mühendisi İsmail Demir, İnşaat Mühendisi Çağdaş Arda, Kimya Mühendisi Cenk Sevim,

KARAR NO 354: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Hindistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mubaraz MOHAMMED, Yunanistan uyruklu Endüstri Mühendisi Merve AMET,

KARAR NO 355: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU(Katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ