Toplantı Kararları

Toplantı No:

32

Toplantı Tarihi:

28.04.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 519: Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/3 sayılı Organizasyonların Ertelenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Nisan ayında yapılması planan bütün etkinlikler ertelenmiş;  17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Dernek Genel Kurul Toplantıları ve Kooperatif Genel Kurulları 31/07/2020 tarihine kadar, TOBB Birlik Genel Kurulu ise bir yıl ertelenmiştir. Birliğimize bağlı 19 Oda salgın nedeniyle Genel Kurullarını gerçekleştirememiştir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ve söz konusu gelişmeler nedeniyle çoğunluklu olarak 14-15-16-17 Mayıs 2020, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28-29-30 Mayıs-1 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması karar altına alınan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinin ileri bir tarihe ertelenmesine,

KARAR NO 520: Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın, Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alınarak diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak basın açıklaması v.b. etkinliklerde yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine, afiş vb. basım işleri konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 521: Hüseyin Özgün tarafından yapılan 28.01.2020 tarihli başvuru üzerine, ilgili Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'ndan istenen bilgi ve belgelerin de değerlendirilmesi neticesinde; başvuruda belirtilen konular hakkında idari ve adli süreçlerin mevcut olduğu, açılan davaların devam ettiği görülmüştür. 6235 sayılı Yasa, TMMOB Ana Yönetmeliği, ilgili TMMOB ve Oda mevzuatı ile devam eden idari ve yargısal süreçler de göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu idari ve adli süreçlerin sonuçlanmasının beklenmesine ve sürecin takibine,

KARAR NO 522: Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Aykut KOCALAR’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 523: DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 6 Nisan 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında dile getirilen taleplerin takipçisi olunması, konuya ilişkin kamuoyu desteğinin artırılmasına yönelik dört örgüt tarafından yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin  Kadın Çalışma Grubumuzun görevlendirilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 524: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU(katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ    , Ekrem POYRAZ, Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN(katılmadı), Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME(katılmadı), Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ