Haberler

Haberler
23.04.2018

Tüm Dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
20.04.2018

2014 yılından bu yana her yıl Çernobil Felaketinin yıldönümünde Sinop'ta düzenlenen ve bu yıl 22 Nisan'da gerçekleştirileceği duyurulan nükleer karşıtı miting, İçişleri Bakanlığı tarafından "provokasyon ihtimali ve güvenlik" gerekçesiyle yasaklandı.

Haberler
19.04.2018

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay, Birliğimizi haklı bularak yönetmeliğin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında uygulanamayacağı kararını verdi.

Haberler
19.04.2018

TMMOB olarak, Sinop Nükleer Karşıtı Platform'un çağrısıyla, 22 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Sinop Atatürk Anıtı önünde "Sinop Nükleer Santral İstemiyor" mitingine katılıyoruz. Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak nükleer santral projesine karşı Sinop'ta alanlarda olacağız.

Haberler
07.04.2018

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) bünyesinde faaliyet gösteren 14 şeker fabrikasının özelleştirilmek amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarılması üzerine TMMOB 7 Nisan 2018 tarihinde Çorum’da düzenlenen şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadele mitingine katıldı.

Haberler
06.04.2018

TMMOB olarak Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 7 Nisan 2018 Cumartesi GÜnü Çorum'da gerçekleştirilecek olan "ŞEKER FABRİKALARININ SATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ MİTİNGİ"ni destekliyoruz. Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları Çorum Mitingi’nde alanlarda olacaktır.

Haberler
05.04.2018

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanun kapsamında yürürlüğe giren mevzuatlar ile Birlik ve Odalarımızca yapılacak işlemler ve uyumlaştırma süreçlerinin tartışılması amacıyla 4 Nisan 2018 Çarşamba tarihinde Bilgisayar Mühendisleri Odası genel merkezinde bir toplantı düzenlendi.

Haberler
29.03.2018

TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu öncülüğünde hazırlanan "Gıda Sanayii ve Mühendisler: Fabrika ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri Araştırması" kitabı yayımlandı.

Haberler
28.03.2018

TMMOB, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun 28 Mart 2018 tarihinde “Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam ile Prim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik bilincinin araştırılması kapsamında; Kadın İstihdamı; İstihdam Teşvikleri ile Sosyal Tarafların Rolü ve Politika önerileri” gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Haberler
27.03.2018

2015 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından üyelikten ihraç edilen SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın kararın iptaline ilişkin davada Mahkeme, Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği ihraç kararını hukuka uygun buldu.