Haberler

Haberler
23.09.2020

Danıştay tarafından "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.

Haberler
21.09.2020

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden yurttaşların anısına anıt ve meydan düzenlemesi yapılması kararı hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi’nin 15 Ekim 2015 tarihindeki oturumunda alınan kararı uygulamak için harekete geçti.

Haberler
21.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik 21 Eylül 2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ettiler.

Haberler
21.09.2020

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay ilgili dairesince “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun genel gerekçesinden hareketle, yapı denetimi görevinin en etkin biçimde yerine getirilmesi için denetim elemanlarının sorumluluğunun makul ve bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi gerektiği ve teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler için ortak ifade olan yardımcı kontrol elemanının, mimar veya mühendis olan kontrol elemanı yerine görevlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.

Haberler
21.09.2020

02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay tarafından bir kısım maddeler bakımından yürütmenin durdurulması taleplerimizin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Haberler
18.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 18 Eylül 2020 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, dış kaynaklı sermaye hareketlerine dayalı büyüme modelinin ülkemizi sürüklediği sanayisizleşme tuzağı ve derin ekonomik kriz üzerine yazdı.

Haberler
11.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 11 Eylül 2020 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, 12 Eylül Darbesi'nin 40. yılı vesilesiyle, tek adam rejiminin günümüzdeki uygulamaları ve ihraçlar üzerine yazdı.

Haberler
08.09.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Temmuz - Ağustos 2020 dönemini içeren 193`üncü sayısı çıktı.

Haberler
04.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 4 Eylül 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı sorunlar üzerine yazdı.

Haberler
03.09.2020

TMMOB OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Raporu Eylül 2020'de yayımlandı.