Haberler

Haberler
25.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2019 tarih ve 30695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberler
25.02.2019

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23 Şubat 2019 tarih ve 30695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberler
24.02.2019

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen TMMOB Kadın Sempozyumu’nun üçüncüsü 23 Şubat 2019 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda "Kriz, Kent ve Kadın" temasıyla gerçekleştirildi.

Haberler
21.02.2019

TMMOB Türkiye genelinde tüm belediye başkanlıklarına 21 Şubat 2019 tarihinde bir yazı göndererek belediyelerin mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizden “müelliflik kaydı”, “mühendislik çalışma ruhsat harcı” gibi isimler altında ücretler alınmasının hukuka aykırılığına vurgu yaparak varsa bu tip uygulamalardan ivedilikle vazgeçilmesini talep etti.

Haberler
19.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

Haberler
18.02.2019

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı öncesi İl Koordinasyon Kurulları öncülüğünde gerçekleştirilen yerel forumlar 16 Şubat 2019 tarihinde Bursa, İzmir, Kocaeli, Trabzon ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Haberler
18.02.2019

Görevinin gereklerini yerine getirmeyerek, hukuka aykırılığı mahkemelerce karara bağlanan işlemleri yineleyerek kamunun zararına sebep olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında Birliğimizce suç duyurusunda bulunuldu.

Haberler
18.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Bilirkişilik Çalıştayı’na katıldı.

Haberler
15.02.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Haberler
14.02.2019

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Denizli Kent Sempozyumu 1-2 Mart 2019 tarihinde Denizli Esnaf Sarayı'nda gerçekleştirilecek.