ANKARA İKK: BÜYÜK İNŞAATLARDA SÖMÜRÜ DE BÜYÜK!

31.01.2019

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Bilkent Şehir Hastanesi inşaatında yaşanan olaylarla ilgili  31 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BÜYÜK İNŞAATLARDA SÖMÜRÜ DE BÜYÜK!

İŞÇİLERİN ÇİLESİNE SON VERİN
 HERKESE İNSANCA ÇALIŞMA YAŞAMI!

ŞEHİR HASTANESİ İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ!

2013 yılında dönemin Başbakanı’nın özel katılımı ve tanıtımı ile inşaatına başlanan, kamusal sağlık hizmetinin ortadan kaldırılması anlamına gelen Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde halen büyük bir kargaşa sürüyor. Beş yıldır devam eden hastane inşaatında işçilerin hakları ayaklar altına alınıyor. Çalışma koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığı, işçiden teknik elemana tüm çalışanların zor koşullar altında ezildiği bir garabet, Eskişehir Yolu üzerinde yükseliyor.

İktidarın “hayalim” diyerek ortaya attığı; inşaat firmalarına büyük bir rant odağı olarak pazarlanan şehir hastanelerinde hem halkın sağlığı hem de işçilerin hakları rantçıların ellerinde tutuluyor. İşçilerin her gün eleman azaltmak ile tehdit edildiği, işçi ücretlerinin geriden ödenmesi ya da hiç ödenmemesi gibi durumlar şehir hastanesinde sıklıkla yaşanıyor.

Üretimi hızlandırarak karlılığı arttırmak amacıyla yapılan uygulamalarla işçilerin insanca çalışma hakkı ellerinden alınırken, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önü açılıyor. İşçiler sorunlarının çözümünde muhatap bulamıyor, inşaatta faaliyet gösteren taşeron firmalar ile çözüm yolları tıkanıyor. İşçilerin maaşlarının ve mesailerinin ödenmemesi, fazla çalışma saati, temel barınma, beslenme ve sağlık haklarından faydalanamamalarının sorumluluğu yalnızca inşaatta faaliyet gösteren firmada değil, bu sömürünün asıl sorumlusu “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı” diyen siyasal iktidardır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi işçilerinin haklarını istedikleri için gözaltına alınmaları, sebepsiz yere nezarethanede tutulmaları ve ardından tazminatsız şekilde işten atılmaları kabul edilemez.

Yapılan yanlış hesaplamalar yüzünden dev şirketlerin işten çekilmesinin bedeli işçilere ödettirilmez. İnsanca çalışma koşulları ve ücretlerini alamadıkları için sokağa çıkan, eylem yapan işçilerin talepleri bir an önce karşılanmalı, tüm mağduriyetleri giderilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu; bu kentin mühendis, mimar ve plancıları işçiler ile dayanışma içindedir. Haklı taleplerinin ve mücadelelerinin yanındayız!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu