EMO: TAM AÇILIMA ZAMLI BAŞLANGIÇ!

02.07.2021

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik fiyatlarına 1 Temmuz 2021’den geçerli olmak üzere yapılan yüzde 15 zam ve toplumsal etkileri üzerine 1 Temmuz 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TAM AÇILIMA ZAMLI BAŞLANGIÇ 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) Resmi Gazete`de bugün yayımlanan tarife tablolarına göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi ve fonlar dahil elektrik fiyatları yüzde 15 oranında zamlanmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) tarifeler üzerinden yaptığı incelemeye göre; enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedelleri Ocak 2021`e göre tek terimli alçak gerilim aboneleri için yüzde 17 ile 27 arasında değişen oranlarda artırılmıştır. Perakende enerji bedeli konutlarda yüzde 19.3, ticarethanelerde yüzde 17.9, sanayide yüzde 17.5, şehit aileleri ve muharip malul gaziler tarifesinde yüzde 23.1, tarımsal sulamada yüzde 17.6, aydınlatmada yüzde 18 zamlanmıştır. Genel aydınlatma bedelindeki zam oranı ise yüzde 27.3 olmuştur.

Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kaleminde ise tüm abone gruplarında yüzde 7.6 oranında artış yapılmıştır.

Zamla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat (kWh) başına; ticarethanelerde 97.74, aydınlatmada 90.65, tarımsal sulamada 86.02, sanayide 84.87, konutlarda 73.93, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 35.43 kuruşa çıkarken; genel aydınlatma bedeli 68.96 kuruş olarak belirlenmiştir.

Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat (kWh) elektrik harcadığı dikkate alındığında, konutların fon ve vergi kesintileri dahil aylık elektrik faturasının 28 TL artışla 183 TL`den 211 TL`ye çıkacağı hesaplanmıştır.

Ekim 2020`de yapılan yüzde 5.75 ve Ocak 2021`deki yüzde 6.2`lik artışın ardından son yapılan yüzde 15`lik zamla birlikte, elektrik fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 29`a ulaşmıştır.

Türkiye`nin enerji üretiminde ithal kaynaklara bağımlılığı ve Türk Lirası`nda son dönemde yaşanan değer kaybının yanı sıra, yenilenebilir enerji, kömür ve doğalgaz santralları için verilen alım garantileri zamların bir kısır döngü şeklinde devam edeceğine işaret etmektedir. Elektrik fiyatlarındaki zam hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarının da artmasına neden olacak, ekonomik kriz ve salgın koşullarında zaten zor durumda olan geniş halk kesimlerinin sıkıntıları daha da artacaktır.

Elektrik fiyatlarındaki can yakıcı artışları durdurmak için acil olarak harekete geçilmelidir. Öncelikle özelleştirme ve kar esaslı piyasa politikaları terk edilerek, ülkemiz kaynaklarının kamu yararı temelinde en iyi şekilde değerlendirileceği ve farklı elektrik üretim kaynaklarının birbirlerinin maliyetlerini sübvanse edeceği yeni bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak kamusal bir yapının kurulması zorunludur.

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL

 

Aylık Tüketim (kWh)

01.01.2021

01.07.2021

Ocak-Temmuz Artış

(%)

Yıllık Artış (%)

Birim Fiyat

230 kWh`lik Asgari Tüketim Üzerinden Fatura-TL

Birim Fiyat

230 kWh`lik Asgari Tüketim Üzerinden Fatura-TL

Perakende Enerji Bedeli

230

0,397629

91,5

0,474253

109,08

19,3

30,8

(Çıplak Enerji Bedeli+ Perakende Hizmet Bedeli)

Dağıtım Bedeli

230

0,246441

56,7

0,26512

60,98

7,6

26,1

(İletim+ Dağıtım + Kayıp ve Kaçak Bedeli)

Fon ve vergiler hariç fiyat

 

0,644070

148,1

0,739373

170,06

14,8

29,1

Enerji Fonu (%)

0,7

 

0,6

 

0,76

 

 

TRT Payı (%)

2

 

1,8

 

2,18

 

 

Belediye Tük. Ver. (%)

5

 

4,6

 

5,45

 

 

KDV Öncesi Toplam

 

 

155,2

 

178,45

 

 

KDV (%)

18

 

27,9

 

32,12

 

 

Genel Toplam TL

 

 

183,1

 

210,58

15,0

29,1

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 TEMMUZ 2021