İMOK: 'BARINAMIYORUZ, BARINMA TEMEL HAKTIR, HAKKIMIZI ALACAĞIZ' DİYEN GENÇLERİN YANINDAYIZ

11.10.2021

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 11 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaparak "Barınamıyoruz, Barınma Temel Haktır, Hakkımız olanı alacağız' diyen gençlerimizin yanındayız" dediler.

Basına ve Kamuoyuna

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi der ki; “Herkes, eğitim hakkına sahiptir”. Yani Türkiye’nin de imzacısı olduğu bu bildirgeye göre, eğitim, insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi açık biçimde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” der.

Ancak biz bu hakkın ihlal edildiği günlerden geçiyoruz. Çünkü üniversite kontenjanlarını meslek kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara sormadan, popülist kaygılarla artıran devlet; öğrencilerin barınma hakkını düşünmediği, önlem almadığı için büyük çaba ve emekle üniversite kazanan öğrencilerimiz, barınma hakkından ve sonrasında da öğrenim görme hakkından mahrum bırakılıyor.

Hepimizin tanık olduğu üzere, pandemi süresince uzaktan eğitim denendi ve bu hüsranla sonuçlandı. Dijital olanaklardan yoksun olanların, yani derin yoksulluk mağdurlarının eğitim hakkı da bu süreçte engellenmiş oldu. Eğitimde var olan eşitsizlik fotoğrafı daha da kötüleşti. Okullarda önlemler ivedilikle alınamadığı için 1,5 yıl süreyle yüz yüze eğitime geçilemedi. Bu tabloya son yıllarda daha da artan ekonomik sorunlar, işsizlik ve durdurulamayan enflasyon da eklenince, Türkiye’nin geleceği gençlerimizin eğitim, sağlık, barınma ve beslenme hakkı büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Gençlerimizin gelecek kaygısının engellenemediği yetmezmiş gibi, üniversiteyi kazanan gençlerimizin barınma imkanından mahrum bırakılması, sistemin vicdansızlığını ortaya koydu. Oysa devletten beklenen şey, öğrenci kontenjanlarını nasıl artırıyorsa, barınma olanaklarını da buna paralel biçimde artırmasıydı.

Ancak böyle yapılmadı! Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenci, yani gelecekteki meslektaşlarımız, yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle barınacak yer bulamıyor. Dişimizden tırnağımızdan artırarak bu günlere getirdiğimiz çocuklarımız yurtsuzluktan, evsizlikten daha doğrusu parasızlıktan eğitimlerine devam edemiyor. Gençlerimiz parklarda banklarda kaldırımlarda sabahlıyor.

Bu haksızlığa karşı mücadele eden üniversite öğrencileri de haklı olarak “Barınamıyoruz, barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız” diyor. Biz de onların yanındayız…

Bu tablo 2021 Türkiye’sinde yaşanıyor. Bu tablo, “ekonomimiz şahlanıyor” diye halkın gözünü boyamaya çalışanların eseri. Ve bu tablo, yarının mühendislerine, tabiplerine, dişhekimlerine, avukatlarına, eczacılarına, veteriner hekimlerine, mali müşavirlerine, öğretmenlerine, hemşirelerine yaşatılıyor. Bu tablo, canımızı, sağlığımızı, ülkemizi emanet edeceğimiz, hayatlarımıza dokunacak gençlerimize reva görülüyor.

Amerika’nın New York şehrinde 291 milyon dolar değerinde Türkevi açacak bütçesi olan ülkemiz, kendi yurdunda gençlerini yurtsuz bırakıyor... Kullanılmayan köprülere, yollara milyarlarca lira ödenirken, üniversitelilerin barınma sorununa karşı itirazları, hak arayışları vatan hainliğiyle eşleştiriliyor… Yönetenlerin bin odalı saraylara sahip olduğu bu gökyüzü altında; parklar, banklar, metrolar, vapurlar çocuklarımızın yurdu oluyor...

İnsan hakkını, anayasal hakkını kimseyi üzmeden, incitmeden, kırmadan arayan gençlerimiz, iktidar tarafından terörist ilan ediliyor...

Sayın meslektaşlarımız, sayın anne ve babalar, sevgili gençler… Ne siz teröristsiniz ne de bizler terörist yetiştiriyoruz!

Gençlerimizin karşı karşıya kaldığı bu haksızlığa karşı olan bizler; İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak buradayız, gençlerimizin yanındayız! Hepimiz gençlerimizle birlikte bu politikaların karşısında ‘üşüyoruz’!

Yetkililere sesleniyoruz; gençlerimizi, o banklarda yarınların belirsizliğinde yalnız bırakmayacağız. Gençlerimizin barınma, eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım, iş bulma haklarının insanca yaşayabilecekleri seviyeye getirilmesini talep ediyoruz.

Biz onların hem evrensel hem de yerel bir insan hakkı olan, ‘eşit biçimde eğitim alma haklarını’ savunmaya devam edeceğiz…

Yalnız değilsiniz gençler!

(ALFABETIK SIRALAMAYLA AÇIKLAMAYI YAPAN KURUMLAR)

İSTANBUL BAROSU

İSTANBUL DIŞHEKIMLERI ODASI

İSTANBUL ECZACI ODASI

İSTANBUL MALI MÜŞAVIRLER ODASI

İSTANBUL TABIP ODASI

İSTANBUL VETERINER HEKIMLER ODASI

TMMOB İSTANBUL İL KOORDINASYON KURULU