ŞPO: KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞI VE ŞİDDETİ ÖNLEYECEK GEREKLİ TÜM DÜZENLEMELER BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR!

07.03.2018

TMMOB Şehir Plancıları Odası 7 Mart 2018 tarihinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞI VE ŞİDDETİ ÖNLEYECEK GEREKLİ TÜM DÜZENLEMELER BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar eğitimden oy kullanmaya kadar bulundukları her alandaki haklarını, büyük mücadeleler vererek kazanmışlardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979′da kabul edilen "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)" ile 2011`de İstanbul`da imzaya açılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)", kadınların eşitlikçi bir dünyada yaşamlarını sürdürebilmek için elde ettikleri en önemli uluslararası yasal düzenlemelerdir. Her iki sözleşme de kadına, yaşadığı her alanda uygulanan her türden şiddeti ortadan kaldırmayı hedeflemekte; kadınlar ve erkekler arasındaki hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimserken, kadınlara yönelik ayrımcılığı da yasaklamaktadır.

Ülkemiz 1985 yılında, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi`ni (CEDAW), 2011 yılında ise "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi`ni (İstanbul Sözleşmesi)  imzalayarak  kabul etmiştir. Uluslararası sözleşme hükümleri kanun hükmünde olduğundan, yürürlükteki yasalarımızın da en kısa zamanda ilgili sözleşme hükümlerine göre yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Ancak aradan geçen zamanda bu taahhüdü tam anlamıyla yerine getiren düzenlemelerin hayata geçirilmediğini, aksine imzalanan sözleşmelerin hükümlerine aykırı düşecek düzenlemelere gidildiğini ve kimi zaman yetkili makamlarca kadına karşı ayrımcılığı ve şiddeti "makul gösterecek" biçimlerde açıklamalarda bulunulduğunu görmekteyiz.

Kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil, tüm toplumun sorunu olduğu bilinciyle; ülkemizde halen kadına karşı ayrımcılığa neden olabilecek 4+4+4 Eğitim Yasası, Türk Medeni Kanunu`nun 192.maddesinin ikinci cümlesindeki ifadeler gibi yasal düzenlemelerin yürürlükte olması ve ilgili yöneticiler tarafından imzalanan sözleşme hükümlerine aykırı beyanlarda bulunuyor olması asla kabul edilemez.

Bu sebepledir ki, ülkemizde kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran bir politika izlenmesi gerekliliğini ve taraf olduğumuz sözleşmelere uygun olarak kadın ile erkek eşitliği ilkesini sağlayan,

- Kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan,

- Her türlü ayrıma karşı, mahkemeler ve diğer resmi kurumlar aracılığıyla kadınların etkin himayesini sağlayan,

- Kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından kaçınan,

- Herhangi bir kişi, kuruluş veya teşebbüsün kadınlara karşı ayrım yapmasını önlemek için uygun önlemler alan,

- Kadınlara karşı ayrımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, âdet ve uygulamaları tadil veya feshetmek için gerekli tüm önlemleri alan

yasal düzenlemelerin ülkemizde gecikmeksizin yürürlüğe konulmasının kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önlemede önemli olduğunu ve bu düzenlemeler gerçekleştirilene kadar konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!

 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu