ŞPO: YAŞAMI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! TTB‘NİN YANINDAYIZ!

01.02.2018

TMMOB Şehir Plancıları Odası, barışı savundukları için 11 yöneticisi gözaltına alınan TTB'ye destek olmak amacıyla 31 Ocak 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

YAŞAMI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! TTB‘NİN YANINDAYIZ!

24 Ocak 2018 günü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Türk Tabipleri Birliği (TTB), mesleklerinin doğası gereği yaşamdan yana tavır alarak, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bir bildiri yayınlamış ve ardından belirli çevrelerin hedef göstermesi sonucunda TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi 30 Ocak`ta gözaltına alınmıştır.

Savaşlar, yaşamı ve yaşam alanlarını tehdit etmekte; doğal, kültürel ve tarihi miras alanlarına zarar vermektedir. Savaşlar aynı zamanda, en temel insan haklarından olan "Sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkı"nın da ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Savaşı savunmak ölümü ve tahribatı savunmaktır. Eşit, adil ve demokratik yönetim anlayışları ile var olan sorunlar barış çatısı altında çözüme kavuşabilecekken; savaşı bir yöntem olarak benimsemek, barış talebini dile getirenleri ise vatan hainliği ile suçlamak, karalamak ve itibarsızlaştırmak kabul edilemez.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, diğer emek ve demokrasi güçleri gibi toplum ve halk yararına olan her şeyi korumak ve savunmak görevimizin bilinciyle, barışı savunmanın ve insan yaşamını korumanın tıpkı doğayı, çevreyi, tarihi ve kültürel değerleri ve kentleri korumak gibi anayasal bir görev ve kamusal sorumluluk olduğunu ifade etmek isteriz.

Bu nedenle, tabiplik mesleğinin en temel kriterlerinden olan yaşamdan ve yaşatmaktan yana taraf alan ve barışı savunan Türk Tabipleri Birliği`nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuyla paylaştığı açıklamayı desteklediğimizi; barışı ve yaşamı savunma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğimizi; ölümü, acıyı ve yıkımı kutsayarak oluşturulan bu ablukaya teslim olmayacağımızı bir kez daha belirtiriz.

TTB yöneticilerinin topluma hizmet zorunluluğu olan görevlerine devam edebilmeleri için, bir an önce serbest bırakılmalarını istiyor ve kendilerine yapılanı kınıyoruz.

Yineliyoruz;

Herkesin sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkı vardır!

Barış ve yaşamı savunan Türk Tabipleri Birliği`nin yanındayız!

Ölümü, acıyı ve yıkımı kutsayan ablukaya teslim olmayacağız!

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu