TMMOB ADANA İKK: ADANAYA TEMİZ HAVA İSTİYORUZ

10.06.2020

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimleri Odası ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu 10 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak "Adana'ya Temiz Hava İstiyoruz" dediler.

ADANAYA TEMİZ HAVA İSTİYORUZ

Adana Adliyesi önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Barosu, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası, TMMOB ile Adana, Mersın, Tarsus, İskenderun, Hatay, Erzin Çevre Koruma Derneklerinin yönetici ve üyeleri Akciger hastalıklarına yakalanmamak için, Kanser olmamak için, Topraklarımızın, suyumuzun havamızın kirlenmemesi için, çocuklarımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği için, Adana’ya temiz hava için, EMBA Hunutlu Termik Santrali Projesinin iptalini istediler.

Katılımcı kurumlar adına Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in okuduğu metnin tamamı aşağıdaki gibidir;

“Doğu Akdeniz bölgesinde çalışmakta olan termik santraller halkımızı zehirlemeye devam ederken, Yumurtalık’ta 2003 yılından bu yana çalışan, etrafa zehir saçan ve kanser yayan Sugözü termik santraline sadece 1.800 metre uzaklıkta, Çin sermayeli EMBA Hunutlu termik santrali inşaatı halkımızın yaşam hakkını tehdit etmeye devam ediyor.

Adana Tabip Odası, Adana Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ve Türkiye Barolar Birliğinin, ​Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na karşı Ankara İdare Mahkemesinde açtığı “EMBA kömürlü termik lisans iptal davasında”, Sugözü kömürlü termik santralinin çalıştığı bölgede 2009’da 5 olan kanser vakası sayısı 2014’te 60’a çıkmış yani kanser vakaları sayısı 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 oranında artmış, buna mukabil nüfusun da 18.000’lerden 17.000’lere düştüğü belirlenmiştir.

Çevre Mühendisleri Odasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerine göre hazırladığı raporunda, Adana’nın 2019’da 236 gün yani yılın yüzde 65’inde Dünya Sağlık örgütü sınır değerleri üzerinde kömür kaynaklı partikül madde –kirli hava- soluduğu belirlenmiştir. Adana ve Doğu Akdeniz bir termik santral daha kaldıramayacak kadar ağır bir kirlilik yükü altındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı "İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Açıklama Raporu"nda İskenderun Körfezinin ağır bir kirlilik yükü altında olduğu belirtilmekteyken aynı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neredeyse bitişik sayılabilecek bir mesafede (1800 metre) yan yana 2 termik santralin kurulması için ÇED raporuna onay vermektedir.

Kömürlü termik santraller havaya mutlaka partikül madde salmaktadır. Corona virus Covid-19 salgınında İtalya'nın endüstrileşmiş, havanın kirli olduğu kuzey bölgesinde Covid-19’dan ölüm oranı %12 iken, İtalya'nın geri kalanında bu oranın %4,5 olduğu ortaya çıkmıştır.

ABD'de ise metreküpte sadece 1mikrogram (1 mcg) partikül madde artışının Covid -19 ölümlerinde %8 artışa neden olduğu belirlenmiştir. Hollanda'da ise Dünya Sağlık Örgütünün verdiği 10 mcg/m3 değer taban alınarak, PM 2,5 kirliliğinde %20 artışın Covid-19 vakalarında %100 artışa yol açtığı tespit edilmiştir.

Covid-19 salgını bize hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha hatırlatırken diğer taraftan doğaya sahip çıkmamızı bize bütün acımasızlığı ile anlatmaktadır.

Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerleri altında tutulabilseydi, 2019 yılında 2 bin 72 ölüm engellenebilirdi. Bu veri, Adana’da her 5 kişiden 1’inin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğini gösteriyor. Türkiye’de ise en güncel verilere göre dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor.

Yumurtalık EMBA termik santrali ÇED raporunda yapılan ölçümlerde ise Partikül madde oranı 83 mcg / m3 çıkmıştır. Termik santraller kaynaklı partikül madde kirliliğinin Covid 19 ölüm ve vaka sayısını arttıran etkisi nedeniyle;

-YUMURTALIK EMBA TERMİK SANTRAL PROJESİ İPTAL EDİLMELİ,

-YUMURTALIK SUGÖZÜ İSKEN - İSKENDERUN SARISEKİ ATLAS ENERJİ –ADANA TUFANBEYLİ ENERJİSA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİ DERHAL –ACİLEN KAPATILMALIDIR.

Bu nedenlerle EMBA termik santraline kredi veren Çinli bankalara mektup yazarak halkın yaşama hakkını tehdit eden bu projeye desteklerini çekmelerini istedik.

Adana’ya temiz hava isteyen meslek odaları ve çevre dernekleri olarak bizler Adana’nın ve İskenderun Körfezi’nin bir termik santral daha kaldıramayacağını, halk sağlığını tehdit eden santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığını biliyoruz, bu nedenle EMBA termik santral inşaatının durdurulmasını talep ediyoruz.

Çevre mücadelesi çevre hakkı boyutunu aşıp, yaşama hakkı boyutuna sıçrayalı çok olmuştur. Çevre mücadelesi yaşama mücadelesi hepimiz için en önemli hayat meselesi haline gelmiştir.

Akciger hastalıklarına yakalanmamak için,

Kanser olmamak için,

Topraklarımızın, suyumuzun havamızın kirlenmemesi için

Çocuklarımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği için

Adana’ya temiz hava için,

EMBA HUNUTLU TERMİK SANTRALİ PROJESİNİN İPTALİ İSTİYORUZ,

ADANA’YA TEMİZ HAVA İSTİYORUZ.