TMMOB ESKİŞEHİR İKK: KAYMAZ ALTIN VE GÜMÜŞ MADENİ 2. KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU İPTAL EDİLMELİDİR

06.06.2020

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Kaymaz Altın Ve Gümüş Madeni 2. Kapasite Artırımı Projesi ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun iptal edilmesi gerekliliği üzerine 6 Haziran 2020 tarihinde Kaymaz'da muhtarlık meydanında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat okudu. Açıklamaya TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Besleme de katıldı. Açıklama şöyle:

TMMOB ESKİŞEHİR İKK: KAYMAZ ALTIN VE GÜMÜŞ MADENİ 2. KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU İPTAL EDİLMELİDİR

2001 Yılında bölge halkını yoğun karşı çıkmasına ve mücadelesine rağmen faaliyete geçirilen Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni, KOZA Altın işletmeleri tarafından yönetilirken, Şirketin FETÖ terör örgütü soruşturmaları ile bir süre üretimi durdurmuştur.

Şirketin Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonuna devredildikten sonra, hükümet tarafından Kayyum eliyle yönetilmesine tekrar başlanmıştır. Yani Kaymaz siyanürlü altın üretim tesisi yöre halkının sağlığını hiçe sayarak büyümeye devam etmektedir.

Bugün rezerv artışı ve işletmenin büyümesine bağlı olarak  Kaymaz Altın Ve Gümüş Madeni 2. Kapasite Artırımı Projesi ile mevcut siyanür atık havuzu yeterli gelmediği gerekçesi ile yerleşim yerine 500-600 metre yakınlıkta olan bir bölgede 2. Siyanür atık depolama havuzunu devreye almaya çalışmaktadır.

Yeni proje ile 40 Hektar alana1.750.000 m³ yeni bir siyanür atık havuzu planlanmış, tüm ülke Korona salgını ile mücadele ederken,  ÇED Süreci gizli saklı ve  jet hızıyla tamamlanarak 30 Nisan’da, Mahalle ve yöre insanının itiraz süreci beklenmeden, Bakanlık onayı alınarak inşaatına başlanmıştır.

Değerli Kaymaz Halkı ve Basın Mensupları;

TMMOB yani bu ülkenin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıların örgütü olarak, mesleğimizi ilgilendiren konularda halkımıza, ülkemize, suyumuza, toprağımıza ve çevremize sahip çıkmak için bugün yine buradayız.

Altın İşletmeciliğinin ilk gündeme geldiği 2011 yılında söylediğimiz gibi Kaymaz Barajı`na ve yerleşim yerine yakın bulunan siyanürlü altın işletmesi hem çevre halkını hem de bölgedeki diğer varlıkları tehdit ediyor. Özellikle bu varlıkların başında su geliyor. İşletme sırasında kullanılan ve yeni gölet için kullanılacak siyanürün Kaymaz Barajı`na ulaşarak içme ve sulama suyuna karışmasıyla bölgedeki tarım ve toplum sağlığını riske atmaya devam edecektir.

Yerel halkın geçimini sağladığı tarım, hayvancılık ve mera alanlarının nasıl gerilediği, yok olduğu ve nereye geldiği ortadadır.

Ağır metaller ve siyanürün, toprağa, suya, havaya geçerek insan yaşamını ve doğayı yok ettiğidir. İşletme çevresinde yaşayan yüzlerce insanın, yıllardır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği açıktır.

Kaymaz yöresine özgü ve dünya mirasına kayıtlı korunması gereken 13 çeşit endemik bitki türünün yok edilmesine asla izin verilmemelidir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Kütahya Eti Gümüş madeninde yaşananlar unutulmamalıdır. Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir.

Yine bölgenin özellikle Kaymaz fay hattı olarak bilinen aktif bir fay üzerinde olması ve yaşanacak olası depremde bu siyanür havuzlarında ortaya çıkacak, taşma, sızma ve çökme ile ortaya çıkacak felaketler ve yeni kurulacak siyanür havuzunun yerleşim yerine 500-600 metre yakınlıkta olacağı göz ardı edilmemelidir.

Değerli Kaymaz Halkı ve Basın Mensupları;

Bizler yaşamı savunmak, yaşama hakkımıza sahip çıkmak üzere bugün yine Kaymaz’dayız. Yöre halkının sesini büyütmek için buradayız.

Çevreye onarılmaz zararlar veren, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi yerli ve yabancı şirketlerin talanına bırakan bu anlayışı kabul edilemez buluyoruz. Madenlerin çıkarılmasını günlük ekonomik çıkarlara teslim etmek, ülkemizin ve gelecek kuşakların yaşama hakkını zora sokmaktır. 

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Eskişehir örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttüğü çevrenin ve yaşamın korunması mücadelesinin yanındayız. Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Yeni Atık Depolama Göleti ile yöredeki halkın ve doğal yaşam koşullarını olumsuz ve geri dönülmez bir şekilde etkileyen bu projeden derhal vazgeçilmelidir!

 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu