TMMOB FEANI GENEL KURULUNA KATILDI

08.10.2019

FEANI (European Federation of National Engineering Associations) Ulusal Forum ve Genel Kurulu, 26 Ulusal Mühendis Odaları Birliğinin katılımı ile 3-4 Ekim 2019 tarihlerinde İzlanda’nın  başkenti Reykjavik’de yapıldı.

Birliğimizi temsilen Prof. Dr. Müfit Gülgeç’in katıldığı Ulusal Forum’da; çocuklara mühendislik mesleğinin özendirilmesi için STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics- Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi ve Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri) konularıyla Ulusal Mühendis Odaları Birliklerinin sorunları ele alındı. 4 Ekim 2019’da gerçekleşen Genel Kurulda önce FEANI’nin 2019 yılı faaliyetleri ile bütçesi tartışıldı ve oylanarak kabul edildi. Yürütme kurulunda üyelik süresi dolan üyelerin yerine yapılan seçim sonrasında Genel Kurul sona erdi.