TMMOB KOCAELİ İKK: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ!

08.01.2021

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar ile ilgili, “Demokrasi mücadelesinin yanındayız” diyerek 8 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ!

Ülkemizde demokrasi her geçen gün daha fazla darbe alıyor. Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla halkımızın kaderini belirlemeye çalışmak artık kabul görmüyor.

Bilindiği üzere daha önce AKP il yöneticiliği ve milletvekili aday adayı olan ve tezinin başka çalışmalardan intihallerle dolu olduğu iddia edilen Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanması, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve kamuoyunun seçim dışı yöntemlerle yapılan bu atamaya karşı haklı demokratik tepkilerine neden olmuştur. Daha önce ihraç edilen akademisyenlerin cüppelerini çiğneyenler, bu kez de üniversitenin kapısına kelepçe vurarak tarihe geçtiler.

Meselenin esası bellidir: Tepeden inme bir rektör atamasıyla bir üniversitenin kurumsal değerleri, ihtiyaçları ve tüm bileşenlerinin iradesi yok sayılmıştır. 12 Eylül darbesinin ürünü antidemokratik yasalar ve bu darbe hukukunu pekiştirerek getirilen tek kişinin karar verdiği atama yöntemi üniversitelerde kabul görmemektedir. Akademik özgürlüğün ve kurumsal özerkliğin ortadan kaldırılması üniversitelerimizi her geçen gün bilimsel üretimden daha da uzaklaştırmaktadır.

Öğretim üyelerinin özgürlüğüne şerh koyan, araştırma görevlilerinin ve çalışanların iş güvencesinin yok edildiği, öğrencisinden akademisyenine herkesin polis ve özel güvenlik baskısı altında olduğu bir üniversite değil; demokratik süreçlerin sağlıklı biçimde işlediği üniversiteler istiyoruz.

Nitelikli bilimsel üretim için üniversiteler siyasi otoritenin aracı olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin yönetim organları tüm bileşenlerinin dahil edildiği katılımcı süreçlerle ve seçimle oluşturmalıdır.

Yine bilindiği gibi bu atama bir ilk değildir. “Tek adam” rejiminin ülkemizin tüm kurumlarını “parti devleti” anlayışıyla düzenleme çalışmalarının bir parçası olan; ihraçlar, siyasi kadrolaşma, idari baskılar ve hiçbir liyakati olmayan rektör atamaları ile üniversiteler iktidarın bilim dışı otoriter tahakkümü altına alınmaktadır.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak üniversitelerine ve akademik geleneklerine sahip çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Üniversitelerine rektör atama usulüne karşı barışçıl Anayasal protesto haklarını kullanan Boğaziçili öğrencilere uygulanan polis şiddetini, hukuk dışı gözaltıları ve gözaltında uygulanan baskıları kınıyor, hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasını istiyoruz.

 

Murat KÜREKÇİ
TMMOB KOCAELİ İKK SEKRETERİ