İKK Haberleri

İKK Haberleri
29.04.2021

TMMOB Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 29 Nisan 2021 tarihinde Sakarya Meydanı`nda yapılmak istenen ortak bir basın açıklamasına polis müdahale etti.

İKK Haberleri
29.04.2021

Pandemi nedeniyle alanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs, 28 Nisan 2021’de Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yıldız yerleşkesinde, 29 Nisan 2021’de de Çankaya Belediyesi Başkanlığında çalışanlar tarafından kutlandı.

İKK Haberleri
28.04.2021

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu 28 Nisan 2021 tarihinde "Mardin kenti imar rantına kurban edilmiştir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
26.04.2021

TMMOB Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 26 Nisan 2020 tarihinde Ulus Meydanı`nda "1 Mayıs`ta Umut Yan Yana" başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptılar. 

İKK Haberleri
23.04.2021

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu ve Edirne Kent Konseyi Edirne'de DSİ Bölge Müdürlüğü yanında bulunan İl Özel İdaresi'ne ait 13 bin metrekarelik alanın, çevre düzeni planında yapılan değişiklikle turizm ve ticaret alanı yapılmak istenmesi üzerine 22 Nisan 2021 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
22.04.2021

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 22 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, hali hazırda 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu arazide yapılması düşünülen imar değişikliği ile ilgili kaygılarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
21.04.2021

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Balbey Mahallesi Kentsel sit alanı ile Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Süreci Ve Etkileme Geçiş Alanında I.Etap Kentsel Tasarım ve uygulama projesi hakkında görüşlerini 21 Nisan 2021 tarihinde açıkladı.

İKK Haberleri
20.04.2021

TMMOB Kocaeli il Koordinasyon Kurulu 20 Nisan 2021 tarihinde "Halk Sağlığı ve Doğamız Sülfirik Asit Üretiminden Daha Değerlidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
09.04.2021

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 9 Nisan 2021 tarihinde Deprem Daire Başkanlığı Oluşturulmasının Reddi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
08.04.2021

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 8 Nisan 2021 tarihinde "Afetlerin Risklerini Azaltmak İstiyorsanız Metodolojik ve Ciddi Çalışmalar Yapın" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.