Oda Haberleri

Oda Haberleri
20.06.2018

Makina Mühendisleri Odası, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak ünversite sınavlarına (YKS) girerek mesleğe adım atacak öğrencilere yönelik olarak 20 Haziran 2018 tarihinde bir duyuru ile önerilerde bulundu. 

Oda Haberleri
20.06.2018

Ziraat Mühendisleri Odası Milli Botanik Bahçesi'nin hizmet binası yapılarak alansal bütünlüğünün bozulmasına ilişkin 20 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
20.06.2018

Jeoloji Mühendisleri Odası, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gözlenen ve 1944 yılında yaşanan Gerede depreminden beri devam eden fay krip olayının en önemli okasyonlarından biri olan Karabük Eskipazar İsmetpaşa Demiryolu İstasyonu ve bu istasyonun etrafında yer alan, deformasyonun en iyi gözlendiği noktalardan biri olan ve jeolojik miras niteliğindeki bahçe duvarlarının ortadan kaldırılmak istenmesine ilişkin bir 20 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.06.2018

Elektrik Mühendisleri Odası, 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilere çağrı yaparak, mühendislerin özlük haklarının geliştirilmesi ve işsizliğe karşı çözüm üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istedi. 

Oda Haberleri
18.06.2018

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İmar Affı düzenlemesine ilişkin olarak, 14 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.06.2018

Şehir Plancıları Odası, İmar Affı Düzenlemesi'nin Anayasaya Aykırı Hükümler içermesi nedeniyle açtığı davaya ilişkin açıklamayı 18 Haziran 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.

Oda Haberleri
13.06.2018

Peyzaj Mimarları Odası kamouyounda "imar affı" olarak bilinene "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" tebliğine ilişkin 13 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
12.06.2018

Şehir Plancıları Odası, 18 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve 9 Haziran'da başvuruya açılan "Kaçak Yapılaşma Affı'na" ilişkin, 11 Haziran 2018 tarihinde bir açıklama gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
11.06.2018

Maden Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ithal kömürde kükürt oranının %1'den %3'e yükseltilmesi çalışmaları üzerine, 10 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
06.06.2018

Mimarlar Odası 2 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı Ruhsatı Formu Standardı'na ilişkin olarak 4 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.