EUR-ING Başvuru Rehberi

EUR-ING Başvuru Rehberi

I. Giriş ve Şartlar

Başvuru yapılmadan önce:

 1. https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title adresindeki temel bilgileri okuyunuz.
 2. https://www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-ing-belgesi-basvurusu-sartlari adresinde yer alan başvuru şartları başlıklı bölümü okuyunuz.
 3. Kullandığınız internet tarayıcısının Chrome, Firefox ya da Internet Explorer 9.0 ya da daha yüksek bir sürümü olduğundan emin olun.
 4. Aşağıdaki dokümanların ve bilgilerin taranmış kopyalarını hazır edin:
  • Güncel tarihli ve imzalı bir CV (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde )
  • Transktipt ve alınan ders içeriklerine ilişkin döküman  (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)
  • Eğer varsa, akademik unvanınızla ilgili bilgi (unvan, veriliş tarihi)
  • Yükseköğrenime ilişkin bütün bilgi, belge ve dijital kopyaları
  • Mesleki deneyim olarak tanımlanabilecek tüm iş deneyimleri için işveren(ler)den alınmış referans mektupları (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)
  • Knowledge and understanding (bilgi ve öğrenme), Engineering analysis (Teknik Analiz),  Investigations (Araştırmalar), Engineering design (Teknik Tasarım), Engineering practice (Teknik Pratik), Transferable skills (Aktarılabilir Beceri) yetenekleri hakkında kısa bilgiler  

 

II. Yöntem
A. Adımlar
1.
 https://euring.feani.org adresine girin.

a. register first (Kayıt) olun butonuna tıklayın. E-mail adresinizi, ad-soyadınızı girin ve şifre oluşturun. Kaydı aktifleştirmek için bir e-mail alacaksınız.

b. Kayıt olduktan sonra log in (giriş)  butonuna tıklayarak giriş yapın.

2. Aşağıdaki bölümleri doldurun:

 1. General  (Genel)
 2. Akademic (Akademik)
 3. Experience (Deneyim)
 4. Submit (Başvuru gönder)

Başvuru işlemi başladıktan sonra,  başvuru (draft) taslak olarak kaydedilebilir. Taslak 6 ay süre ile geçerliliğini korur ve tamamlanarak gönderilebilir.

a. General -  (Genel) Başlıklı Bölüm

 • Last Name (Soyadı) Büyük harfle yazılacak.
 • Dates (Tarihler) Gün/ay/yıl biçiminde yazılacak.
 • Nationality (Vatandaşı olduğunuz ülke)
 • Country where to send application (Başvurunun yapıldığı ülke)
  • CV (zorunludur) Bir ya da iki A4 sayfası uzunluğunda, Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde gönderilir.
  • Professional title (Mesleki Unvan) Bu sizin mesleki bir kurumda üyeliğiniz anlamına gelir, akademik unvanınız değildir. Doldurulması zorunlu değildir.

b. Akademic (Akademik) Başlıklı Bölüm

 Certification Copy  (Diploma Örneği) diplomanızı yüklemek mecburidir. Lise diplomanız gerekli değildir. Birden fazla akademik derece ekleyebilirsiniz.

c. Experience (Deneyim) Başlıklı Bölüm

 • Kariyeriniz boyunca yaptığınız temel işler için  “Knowledge and understanding (bilgi ve öğrenme), Engineering analysis (Teknik Analiz),  Investigations (Araştırmalar), Engineering design (Teknik Tasarım), Engineering practice (Teknik Pratik), Transferable skills (Aktarılabilir Beceri)”  alanlarını doldurun. Başlıklarda belirtilen alanları doldurmak ve açıklayıcı bilgi vermek zorunludur.(İngilizce olarak) Eğer deneyim kriteri karşılanmıyorsa o zaman other/please specify (diğer/lütfen belirtin) seçeneğini işaretleyerek detaylı bilgi verin.
  EUR-ING belgesi başvurusunda eklenen her bir iş deneyimi için işveren(ler)den alınacak referans mektubu gerekmektedir. (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)

d. Submit (Başvuruyu Gönder) Başlıklı Bölüm:

 • Comment (Yorum) başlığı altında ek bilgileri ingilizce olarak belirtin. (Örneğin: “soyadı değişikliğinin nedeni evliliktir.” vb.)
   
 • EUR-ING belgesi üzerinde yazılacak ismi açıkça belirtin.
   
 • Submit (Başvuruyu gönder) butonuna basıldıktan sonra değişiklik yapılamaz.

 

B. Otomatik olarak gelen mesajlar

 • Başvuru tamamlandığında, Ulusal İzleme Komitesine ulaştığına dair bilgi gönderilir.
 • Ulusal İzleme Komitesi başvuruyu onayladığında, başvuran kişiye bilgi gönderilir.

Avrupa İzleme Komitesinin (EMC) kararı (kabul/ret/erteleme) başvuran kişiye bildirilecektir.

Avrupa İzleme Komitesi tarafından kabul edilen başvurulara ait belgeler başvuru sahibine gönderilecektir.
 

C. Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuruya ilişkin güncel tarihli oda kayıt belgesi, başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont ve başvurunun https://euring.feani.org adresine yapıldığını belirten dilekçe [email protected] adresine gönderilecektir. Değerlendirme, dilekçenizin ulaşmasının ardından yapılacaktır.

 

III. Sıkça Sorulan Sorular

-Başvurumun üzerinde değişiklik yapamıyorum!

Başvuru tamamlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapılamaz. Belge-bilgi değişikliği yada ekleme yapılmak isteniyorsa [email protected] adresine değişiklikleri ve nedenlerini açıkça yazınız.

 

-Experience bölümünde daha önce girdiğim bilgileri göremiyorum.

Bilgiler taslak kaydedildikten sonra ilgili bölümün sol tarafında görülecektir.

 

- Bütün işlerim için deneyim ve referans mektubu eklemeli miyim?

İlgili alanlar her bir deneyim için özgündür ve her bir deneyim için doldurulmalıdır.

 

- Bazı deneyim kriterleri çalıştığım işleri karşılamıyor.

Eğer deneyim kriteri karşılanmıyorsa o zaman other/please specify (diğer/lütfen belirtin) seçeneğini işaretleyerek detaylı bilgi verin.