EUR-ING Belgesi Başvurusu Şartları

1. Üniversitelerin mühendislik programlarından  mezun olunması,

2. Mezun olunan programın FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (European Engineering Education Database) içinde yer alıyor olması,

Önemli Not: Mezun olduğunuz eğitim programı, FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanında bulunmuyorsa ya da diploma tarihiniz eğitim programının veri tabanına giriş tarihinden önceki bir tarihe ait ise doğrudan başvuru yapılamaz.

Başvuru sahibinin mezun olduğu programın FEANI Index içinde yer almaması durumunda, başvuru sahibi mezun olduğu döneme ilişkin dolduracağı ve mezun olduğu bölüm başkanlığına onaylatacağı form ile başvurusunu tamamlayabilecektir.

Veri tabanında yer alan programları https://www.feani.org/european-engineering-education-database/eeed-database adresinden görebilirsiniz.

 Veri tabanında yer almayan bölümler için doldurulacak forma buradan ulaşabilirsiniz (Form AKTS olarak doldurulmalıdır).

3. Lisans mezunlarının en az 3 yıl, yüksek lisans ve/veya doktora derecesi olanlardan ise en az 2 yıl mesleki deneyimin bulunması,

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

 1. Mezuniyet belgesi/diploma  (Aslı /onaylı sureti ve İngilizceye tercüme edilmiş olarak)
 2. Transktipt ve alınan ders içeriklerine ilişkin döküman  (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)
 3. Mesleki deneyime ilişkin işveren(ler)den alınmış referans mektupları (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)
 4. Güncel özgeçmiş (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak şekilde)
 5. Meslek içi eğitime ilişkin belgeler (Varsa Odalar ve/veya çalışılmakta olan kurumlar tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılım sertifikaları, belgenin başlığını da içeren İngilizce özeti ile birlikte)
 6. Mesleğe ilişkin belgeler (Varsa, Oda Teknik dergilerinde veya Oda Bültenlerinde yayımlanan mesleki-teknik makaleler; Odalar veya çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerde eğiticilik; Odalar tarafından düzenlenen Sempozyum, Kongre, Konferanslara kayıtlı katılım)
 7. Akademik Çalışma  (Varsa, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda yayımlanmış makale, kitap ve benzeri mesleki yayınlar; ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans gibi mesleki - bilimsel etkinliklerde makale kabulü)
 8. Güncel tarihli oda kayıt belgesi (üyelik tarihi ve oda aidat borcu olmadığına bilgi içerir)
 9. Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont Başvuru ücreti olan 220 Euro Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218-7321416 (IBAN): TR55 0006 4000 0024 2187 3214 16) nolu hesaba yatırılacaktır.
 10. Başvurunun https://euring.feani.org adresine yapıldığını belirten dilekçe [email protected] adresine gönderilecektir (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
 11. Başvuru sahibinin mezun olduğu programın FEANI Index içinde yer almaması durumunda doldurup, bölüm başkanlığına onaylatacağı form için tıklayınız.
 12. Türkiye Ulusal İzleme Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahiplerinden ayrıntılı bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar.

TMMOB’ye yapılan başvuru, kriterlere göre değerlendirilerek, Avrupa İzleme Komitesine (EMC) iletilecektir. TMMOB tarafından kabul edilmeyen başvurularda Avrupa İzleme Komitesi değerlendirme ücreti olan 165 Euro iade edilecek, Avrupa İzleme Komitesi tarafından kabul edilmeyen başvurular için para iadesi yapılmayacaktır.

 

 

Önemli not: EUR ING Belgesi başvurusu https://euring.feani.org adresinden yapılacaktır. Transktipt ve alınan ders içeriklerine ilişkin döküman (başvuruda gerekli belgeler madde 2),  başvuruya ilişkin güncel tarihli oda kayıt belgesi (başvuruda gerekli belgeler madde 8), başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont (başvuruda gerekli belgeler madde 9), mezuniyet programı FEANI Index’te yer almıyor ise doldurularak bölüm başkanlığına onaylatılan form (başvuruda gerekli belgeler madde 11) ve başvurunun https://euring.feani.org adresine yapıldığını belirten dilekçe [email protected] adresine gönderilecektir. Değerlendirme dilekçenizin ulaşmasının ardından yapılacaktır.