TMMOB’nin Üniversitelere gönderdiği “FEANI Başvuru Sürecine İlişkin Yazı”

… Üniversitesi

…. Fakültesi Dekanı

Sayın …

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  olarak 2017 yılı itibariyle FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) üyesi olmuş bulunmaktayız.

İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde, 1951 yılında bir grup Fransız ve Alman mühendis tarafından Avrupa toplumunun müreffeh ve barışçıl bir biçimde inşasını teknoloji kullanılarak kolaylaştırmak amacıyla kurulan FEANI şu an bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle, 4 milyondan fazla mühendisi temsil etmektedir.

FEANI, üye kuruluşlar tarafından mühendislik kriterlerinin karşılıklı tanınması ve mühendislik mesleğinin ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesinin yanı sıra, mühendislerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (WFEO) kurucu üyelerinden olan FEANI, mühendislik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konularında faaliyet gösteren diğer örgütlerle de işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınan FEANI ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danışmanlık statüsünde ilişkilenmektedir.

FEANI’nin verdiği belgelerden en önemlisi EUR-ING (Avrupa Mühendisi) belgesidir. Avrupa Mühendisi belgesi, kendi ülkeleri dışında mesleki faaliyette bulunmak isteyen mühendislerin FEANI sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğinin kolaylaştırılması ve mesleki formasyonlarının karşılıklı tanınması amacıyla oluşturulmuştur.  Bu belge kapsamında FEANI, izleme yaparak, mevcut standartları gözden geçirerek ve yeni standartlar hazırlayarak mühendislerin sürekli mesleki gelişimlerini desteklemekte; üye ülkeler arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon sistemlerine dair bir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Ülkemizde EUR-ING belgesi almak isteyen mühendislerin FEANI’ye başvuruları TMMOB aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Bir mühendisin EUR-ING belgesi alabilmesi için öncelikle, FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında yer alan bir okulun mühendislik programından mezun olması gerekmektedir. Ülkemizde MÜDEK tarafından akredite edilen mühendislik programları FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında otomatik olarak yer almaktadır. MÜDEK tarafından akredite edilmemiş olan mühendislik programlarının FEANI veri tabanına eklenmesi ise TMMOB aracılığıyla sağlanacaktır.

Bu çerçevede, üniversitelerimizin listeye eklenmesini istedikleri mühendislik programı/programları için TMMOB’ye başvurması gerekmektedir.

Başvuru sürecinde üniversiteden yetkili bir kişi ile TMMOB yetkilisi tarafından bir program değerlendirme formu doldurulmakta, bu form Ulusal İzleme Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra FEANI Avrupa İzleme Komitesi’nin onayına sunulmaktadır. Belirlenen standartları taşıdıkları değerlendirilen mühendislik programları Avrupa İzleme Komitesi’nin onayından sonra FEANI tarafından listeye eklenmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından, her bir mühendislik programı için başvuru ve değerlendirme ücreti 300 Euro olarak belirlenmiştir.

FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında yer almasını arzu ettiğiniz Üniversiteniz bünyesindeki mühendislik programları için Birliğimizle temasa geçmenizi rica eder göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter

 

Not: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.tmmob.org.trhttps://www.feani.org  adreslerini ziyaret edebilir veya TMMOB Teknik Görevlisi Bülent Akça ile görüşebilirsiniz.