Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ahmet Dursun Kahraman

II. Başkan

 Kenan Doğan

Sekreter Üye

 Ahmet Avni Atayol

Sayman

 İlden Kibar

Üye

 Doğan Yıldırım

Üye

 Ahmet Kırmızı

Üye

 Özge Ergen Güvenç

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Bertan Başak

Aysun Keskinkılıç Tuncer

Meltem Neyal

Süleyman Sertkaya

Recep Seykan

Ayhan Örten

Mehmet Kaya

DENETLEME KURULU

Levent Morgil

Ali İhsan Şen

Emine Banu Ekiz

Evin Nas

Şuayip Dışpınar

ONUR KURULU

Esra Gürhan Bozyazı Daylan

Sadık Okutucu

Ayten Bağdatlıoğlu Kartal

Lokman Atasoy

Mehmet Ali Güzelant

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Selim Bayer

Halil Gezer

Fatma Akgün

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Zehra Korkmaz

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mehmet Rıfat Göksu