Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Feramuz Aşkın

II. Başkan 

 A. Yaşar Canca

Genel Sekreter  

 Gizem Çevik

Sayman    

 Salih Bilal

Üye

 Selçuk Nas

Üye         

 Görkem Kökkülünk

Üye          

 Ayşe Aslı Başak

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hatice Yılmaz
Murat Akpınar
Gizem Kayışoğlu
Merve Gül Çıvgın
Atılay Özay
Veysi Başhan
Yunus Emre Aşkın

DENETLEME KURULU

Ömür Karataş
Yusuf Küçükdeveci
Güner Gözüm                     

ONUR KURULU

Akif Tuna
Fahrettin Küçükşahin
Mehmet Murat Nurova
Mehmet Akça
Asım İlker Meşe

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Feramuz Aşkın
Salih Bilal
Ahmet Yaşar Canca 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Fahrettin Küçükşahin 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

 Bülent Kutlucan