Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ali İpek

II. Başkan 

 Ayhan Erdoğan

Genel Sekreter  

 Murat Türüdü

Genel Sayman    

 Yeliz Karaarslan

Örgütlenme Sekreteri

 Hüseyin Arkan

Eğitim Sekreteri         

 Eray Yıldız

Üye          

 Hasan Demirtaş

 

YEDEK ÜYELER

Hüseyin Kırşan

Volkan Bilgin

Hasan Aday

Şafak Fidan

Sercan Yalçınkaya

Süleyman Mercan

Ferah Pırlanta Köksal

DENETLEME KURULU

Deniz Dönmez

Selahattin Avşar

Erdem Tuna

Altuğ Aydın

Volkan Yılmaz Erdoğmuş

Eyyüp Aydın

Erkan Oğuzhan Erdoğdu

ONUR KURULU

Kazim Ay

Mahmut Gültekin

Servet Alabalık

Mustafa Yıldız

Hasan Demirtaş

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Asiye Ülkü Karaaliıoğlu

Ahmet İpekçi

Salih Yavuz

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ali Fahri Özten

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Oğuz Kuzgunbay

v