Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hüseyin Alan

II. Başkan

 Faruk İlgün

Yazman

 Buket Yararbaş Ecemiş

Sayman

 Dursun Malik Bakır

Mesleki Uygulama Üyesi

 Mithat Emre Kıbrıs

Yayın Üyesi

 Seçkin Gülbudak

Sosyal İlişkiler Üyesi

 Düzgün Esina

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Canan Demiral

Özgür Değirmenci

Cansu Karadeniz

Güven Boz

Hüseyin Akkuş

Yazgan Kırkayak

Işık Şener Aydemir

DENETLEME KURULU

Halil İbrahim Yiğit

Rıza Soypak

Alp İlhan

Mustafa Yağmur

Hanife Ayla Çelenk

İskender Bedri Özgür

Ayla Kızıltuğ

 
ONUR KURULU

Dündar Çağlan

Ayhan Yılmaz

İfakat Nejla Şaylan

Osman Sungur Ecemiş

Cihat Avşar

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Kazım Altaylı
Ömer Ersin Gırbalar
Dinçer Çağlan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ayhan Kösebalaban

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Halil İbrahim Yiğit