Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ayhan Yüksel

II. Başkan

 Banu Kekeç

Yazman

 Mehmet Erşat Akyazılı

Sayman

 Veyis Sır

Üye

 Talat Karataş

Üye

 Ümit Kılıç

Üye

 C. Kutay Erbayat

 

YEDEK ÜYELER

Zeliha Çakmak Danacı

Buse Asan

Fatih Tütüncü

Baran Geçmez

Bahadır Yılmaz

Necati Özdemirci

Canbek Meretuk

DENETLEME KURULU

Suat Dursun

Alper Entok

Öznur Akça

Mehmet Özyurt

Bekir Erdem Öztürk

ONUR KURULU

Asım Kutluaka

Tevfik Güyagüler

Nedret Durukan

Niyazi Kara

 

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Hüsnü Meydan

Bülent Toka

Deniz Aydın

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Fatma Meral Koçer

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Nadir Avşaroğlu