Mimarlar Odası

TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan                    Deniz İncedayı

II. Başkan                Cüneyt Zeytinci

Genel Sekreter        Sinan Tütüncü

Sayman                   Hakan Kılınçarslan

Üye                          Ayşen Ciravoğlu

Üye                          Semra Arslan

Üye                          İshak Memişoğlu

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Oğuz Develi

Mürsel Selçuk

İsmail Fidan

Ömer Faruk Şahin

Nilgün Çakır Güngör

Can Ulusoy

Talat Köksal

DENETLEME KURULU

Hazeli Akgöl

Ufuk Önder

Gazanfer Karlıca

Nazlı Yılmaz Özşahin

İsmail Erten

Metin Atalay

Abdurrahim Bayramoğlu

İsmail Demirağ

Erkan Dereli

Muharrem Aziz Zengin

Selahattin Temiz

 

ONUR KURULU

Mehmet Asım Güzel

Ali Yavuz

Nilgün Çakır

Barbaros Odabaşı

Ali Osman Asasoğlu

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

A. Mücella Yapıcı

Şerefhan Aydın

Ali Ulusoy

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Semih Lütfi Temizkan

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mehmet Zeki Barutçu