Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Baki Remzi Suiçmez

II. Başkan

 Caner Aksakal

Yazman

 Mehtap Ercan Bilgen

Sayman

 Tahsin Erman Çağdaş

Üye

 Cem Özkan

Üye

 Yener Ataseven

Üye

 Züleyha Oğuz

YEDEK ÜYELER

Nevzat Özer
Hatice Ünal
Berivan Alkaş
Neriman Okşan
Mert Ulaş Dişbudak
İlknur Meriç Turgut
Muhammet Temel

DENETLEME KURULU

Sefa Apaydın
Ali İhsan İlhan
Ali Şenay

ONUR KURULU

Ahmet Atalık
Semih Karademir
Kenan Seçkin
Ferdan Çiftçi
Aykut Sami Ünal

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Özden Güngör
Mehmet Yıldırım
Mehmet Bayhan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Murat Aslan

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Şihat Şengal