Tüm Haberler

İKK Haberleri
20.06.2018

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 24 Haziran Erken Seçimleri'ne giderken seçim atmosferinin demokratik ve güvenli olarak sağlanması gerektiğini vurgulayan bir basın açıklamasını, 20 Haziran 2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirdi.

İKK Haberleri
20.06.2018

TMMOB İstanbul İKK, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden önce inşaat sektörü ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin 20 Haziran 2018 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde 20 Haziran 2018 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Haberler
20.06.2018

Bizler, mühendisler, mimarlar, şehir plancılarıyız. Bizler, ülkemizin bugününü kuran ve yarınını inşa edenleriz. Bizler, toplumun bize sağladığı eğitimle edindiğimiz mesleki birikimi, toplumun ortak çıkarı için kullananlarız.

Bizler, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, bağımsızlıktan, laiklikten, barıştan yanayız. Bizler, 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceği için OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

İKK Haberleri
20.06.2018

Ankara İl Koordinasyon Kurulu yapı ruhsatlarında imza haneisin kaldırılması ve meslek mensıplarının yapı üretim süreçlerinden dışlanmasına ilişkin olarak 20 Haziran 2018 tarihinde TMMOB'de bir basın açıklaması gerçkleştirdi.

Oda Haberleri
20.06.2018

Makina Mühendisleri Odası, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak ünversite sınavlarına (YKS) girerek mesleğe adım atacak öğrencilere yönelik olarak 20 Haziran 2018 tarihinde bir duyuru ile önerilerde bulundu. 

Oda Haberleri
20.06.2018

Ziraat Mühendisleri Odası Milli Botanik Bahçesi'nin hizmet binası yapılarak alansal bütünlüğünün bozulmasına ilişkin 20 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
20.06.2018

Jeoloji Mühendisleri Odası, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gözlenen ve 1944 yılında yaşanan Gerede depreminden beri devam eden fay krip olayının en önemli okasyonlarından biri olan Karabük Eskipazar İsmetpaşa Demiryolu İstasyonu ve bu istasyonun etrafında yer alan, deformasyonun en iyi gözlendiği noktalardan biri olan ve jeolojik miras niteliğindeki bahçe duvarlarının ortadan kaldırılmak istenmesine ilişkin bir 20 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberler
20.06.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 45. Dönem Olağan Genel Kurulu arından ilk toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.06.2018

Elektrik Mühendisleri Odası, 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilere çağrı yaparak, mühendislerin özlük haklarının geliştirilmesi ve işsizliğe karşı çözüm üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istedi. 

Oda Haberleri
18.06.2018

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İmar Affı düzenlemesine ilişkin olarak, 14 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.