AĞUSTOS - EYLÜL/2001

İçindekiler

Yaşam Mitingi
TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu Nisan-Eylül 2001 Dönemi Çalışma Raporu
TMMOB II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı Yürütme Kurulu Toplantıları Yapıldı
Kitap Tanıtımı
Siyasal İktidar Sınıfta Kaldı
Ortak Basın Açıklaması; İnsan Hakları Heyeti‘nin Şırnak/Beytüşşebap‘taki Göç ve Gıda Ambargosuna İlişkin Araştırma ve İncelemesi
Barış İçin Elele
TMMOB Güncesi
2001 Yılı TMMOB ve Oda Etkinlikleri