CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU MESLEK ÖRGÜTLERİ RAPORU ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

İçindekiler

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun Meslek Örgütleri üzerine TMMOB görüşü  

EKLER

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘ndan gelen belge istemli yazı(22-05-2008)

TMMOB örgütlülüğüne konuya ilişkin gönderilen yazı(22-07-2008)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘na gönderilen yanıt(02-09-2008)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun görüş-öneri ve ek belge istemli yazısı(25-09-2008)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘na ek belge gönderimi ile ilgili yazı(03-12-2008)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘ndan araştırma ve inceleme raporunun istenmesine ilişkin yazı(16-10-2009)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun raporun tamamının verilemeyeceğine ilişkin yanıt yazısı(30-10-2009)

TTB, TMMOB, TEB, TDB tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklaması(20-11-2009)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun web sayfasında yayımlanması(18-04-2010)

Bayındırlık Bakanlığı tarafından Birliğimiz hakkında başlatılan inceleme üzerine TMMOB örgütlülüğüne gönderilen yazı(11-05-2010)