EYLÜL-EKİM/2009

İçindekiler

TMMOB 40. Dönem III. Danışma Kurulu  Ertelenmek Zorunda Bırakıldı                                            

Devlet Denetleme Kurulu‘ndan  Meslek Örgütleriyle İlgili Raporu Yazıyla İstendi                          

IMF Dünya Bankası İstanbul Toplantılarına Karşı Gerçekleştirilen Etkinlikler                                 

Basın Açıklamaları&Kurumlara Gönderilen Görüşler     

TMMOB Van Kent Sempozyumu Düzenlendi    

TMMOB Batman Kent Sempozyumu Düzenlendi           

Hatay Samandağ İlçesi‘nde Kurulacak Rüzgar Enerjisi Santralleri İle İlgili TMMOB Raporu       

İKK‘lardan