TMMOB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İçindekiler

Jeolojik Geçmisten Günümüze Dogal İklim Değişimi.(5)
Günümüzden 2100 Yılına İklim Değişimi.(25)
İklim Değişikliğinin Halk Sağlığına etkileri.(45)
Küresel İklimin Yeniden Yapılandırılmasında Halkla İliskiler Endüstrisinin Rolü.(54)
Türkiye‘de Maksimum, Minimum, ve Ortalama Hava Sıcaklıkları
İle Yağıs Dizilerinde Gözlenen Değişiklikler ve Eğilimler.(65)
Tokat İlinde Saptanan Kurak Sürelerin L Moment Teknigi ile Bölgesel Frekans Analizi.(82)
Akdeniz‘de Tropik Siklon Benzeri Olusumlar ve Küresel Isınma.(96)
Atmosferik Sera Gazı Olarak Denitrifkasyondan
Kaynaklanan Azot Oksitleri Sorunu ve Öneriler.(110)
Karbondioksit ve Enerji Akılarının Tarım ve Orman Alanlarında Belirlenmesi.(118)
Deniz Seviye Yükselmeleri ve Kıyı Alanları Kırılganlık Modeli.(129)
İşletmede Olan İstanbul Barajlarının Bugünü,Gelecekteki Su Potansiyeli ve Yönetimi.(148)
İklim Değisikliginin Kış Turizmine Etkileri.(156)
İklim Değişikligi ve Enerji.(172)
Sanayide Teknoloji Seçiminin İklim Değişimi Üzerine Etkileri.(206)
İklim Değişiminin Tarım Üzerine Etkileri.(216)
Küresel İklim Değişiminin Gıda Güvencesi ve Güvenligine Etkileri.(232)
Küresel İklim Değişikliginin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri.(238)
Göllerde İklim Değişimi Kaynaklı Hidrolojik Sorunlar ve Ekolojik Tepkiler.(253)
İklim Değişikliğine Karsı GAP Bölgesinde Etkin Sulama Stratejileri.(264)
Ülkemiz Su Kaynaklarına İklim Değişiminin Etkilerinin Öteki Tarafı.(282)
Kentsel Ulaşımın Küresel Isınmadaki Etkisi ve Alternatif Yaklasımlar.(298)
Kentsel Gelismenin İklim Değişikliğine Etkileri, Ekolojik Kentler Çözüm Olabilir mi?(305)
İklim Değişikliği,Kent Planlaması ve Yerel Yönetimler Londra Belediyelerinden Örnekler.(322)
İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye.(330)
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinde Global bir Önlem: Karbondioksit Vergisi.(351)
Küresel İklim Değişimi: Uluslararası Politikalar ve Türkiye.(357)
Yer Yuvarının Geçmisinde İklim Değişimi ve Bu Günü Anlamada Mühendislik Etigi.(373)
Küresel İklim Değişimi ve Etik.(385)