Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

04.09.2021

Toplantı Saati:

17:30

Toplantı Yeri:

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi

KARAR NO 36: 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile basın açıklamaları vb. etkinlikler yapılarak kutlanmasına, merkezi düzeyde organize edilecek çalışmalar konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 37: Mühendislik ve Mimarlık Haftasının 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile basın açıklamaları vb. etkinlikler yapılarak kutlanmasına, merkezi düzeyde organize edilecek çalışmalar konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 38: 16.07.2021 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine karşı dava açılmasına,

KARAR NO 39: 16.07.2021 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikline karşı dava açılmasına,

KARAR NO 40: 16.07.2021 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine karşı dava açılmasına,

KARAR NO 41: TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 42: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulunda Birliğimizi Mehmet Besleme’nin temsil etmesine,

KARAR NO 43: TMMOB Afet Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Tuğba Arslan (Mimarlar O) ve Selçuk Aksarı’nın (Tekstil MO) eklenmesine,        

KARAR NO 44: TMMOB Afet Sempozyumu Bilim ve Danışma Kuruluna Zafer Güzey’in (Makina MO) eklenmesine,

KARAR NO 45: TMMOB Kadın Çalışma Grubuna Şahika Dilan Taşkaya’nın (Kimya MO) eklenmesine,

KARAR NO 46: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; Tapuda Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No: 65B/18, 12670 Ada, 7 Parsel’de bulunan taşınmazın TMMOB Şehir Plancıları Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan Erdoğan (TC Kimlik No: ), Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Manavoğlu (TC Kimlik No: ), Antalya Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Gürdal Yılmaz'ın (TC Kimlik No: ) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 47: Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde ihtiyaç olan yatak ve mini buzdolabı alımı ve demirbaş alımları ile tadilat giderlerinin karşılanması konusunda gerekli olan bütçeye katkı sağlamak üzere Odalara bağış yapmaları konusunda çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 48: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriye uyruklu İnşaat Mühendisi Ahad ALKHDER, Tacikistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ulugbek IRMATOV, Rusya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Shakhnoza KABILOVA, Türkmenistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Zhamaladdin JUMANIYAZOV, Yemen uyruklu Biyomedikal Mühendisi Ebrahim Bark Khamis DOAIS,

KARAR NO 49: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Afganistan uyruklu Maden Mühendisi Mohammed Naeem GHAFOR,

KARAR NO 50: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 2 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Cem Nuri ALDAŞ, Halil GEZER, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Mehmet BESLEME, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yusuf KANDAZOĞLU(Katılmadı), A. Necdet PAMİR, Barış EKMEKÇİ(Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR