Yüksek Onur Kurulu

TMMOB 47. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU

TMMOB 47. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ABDULLAH BAKIR

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BATTAL KILIÇ

MİMARLAR ODASI

SADIK KINALI

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

AYŞE IŞIK EZER

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞİHAT ŞENGAL