Oda Haberleri
09.02.2016

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), imtiyazlı statü yaratarak kayıp-kaçak oranı yüksek dağıtım şirketlerini ödüllendiren ve kullanıcıların aleyhine hükümler içeren Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği`ne karşı dava açtı. EMO, konuya ilişkin olarak 9 Şubat 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
09.02.2016

Ziraat Mühendisleri Odası, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) çalışanlarının mesleki ve özlük hakları üzerine 8 Şubat 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Haberler
08.02.2016

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Şubat 2016 tarih 29618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Haberler
04.02.2016

10 Ekim Ankara katliamını protesto eylemlerinde atılan sloganlar nedeniyle kamu çalışanı, meslek örgütü ve sendika yöneticilerine yönelik dava ve sürgünler Bursa Adalet Sarayı önünde 4 Şubat 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi.

Sonuç Bildirgeleri
03.02.2016

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şube yürütücülüğünde 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde, "Bakım Mühendisliği" ana teması ile gerçekleştirilen VII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi sonuç bildirgesi yayımlandı.

Görüşler
02.02.2016

Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesinde inşa edilecek üretim tesisine yönelik hazırlanan ve kabul edilen nihai ÇED raporuna itiraz edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen söz konusu itiraz yazısı ektedir.

Oda Haberleri
02.02.2016

Peyzaj Mimarları Odası, "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla 2 Şubat 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Sonuç Bildirgeleri
02.02.2016

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İstanbul ve Kocaeli Şube sekretaryalığında 25- 26 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilen X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

Basın Açıklamaları
02.02.2016

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul Tabip Odası, İstanbul Bahçeşehir’de  bir rezidans inşaatında yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçinin hayatını yitirdiği iş kazası üzerine olayın gerçekleştiği şantiye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
01.02.2016

Elektrik Mühendisleri Odası, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesini, iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya taşıdı. Elektrikteki maliyet kalemlerinin karartılmasına ilişkin yapılan operasyonun şeffaflık ilkesine ve hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası, konuya ilişkin 1 Şubat 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.