Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı konusunda 21 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez 14. Dönem Yönetim Kurulu 21 Eylül 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştİrerek görev dağılımını yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

Birkaç gün önce yayımlanan karar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınacak üretim tesisleri için Amerikan Doları üzerinden teşvik mekanizmasının uzatılmasına karşın EPDK; 2.000 MW olarak elektrik sistemine bağlantısı öngörülen Rüzgar Enerjisi Santralları için önlisans başvurularını beşinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelemesi üzerine EMO konuya ilişkin 23 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu 19 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, YEKDEM’e tabi olup kısa bir süre içinde işletmeye girecek tesislerin üretimleri karşılığında lisans sahiplerine dolar bazında ve 31.12.2030 tarihine kadar sürecek ödemeleri için adeta ayrıcalık tanınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. YEKDEM sisteminin bazı üretim şirketlerine kaynak aktarmanın yolu haline geldiği vurgulanandı.

Haberler
23.09.2020

Danıştay tarafından "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.

Oda Haberleri
23.09.2020

 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası 31. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun ardından seçilen Yönetim Kurulu, görev dağılımını 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Haberler
21.09.2020

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden yurttaşların anısına anıt ve meydan düzenlemesi yapılması kararı hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi’nin 15 Ekim 2015 tarihindeki oturumunda alınan kararı uygulamak için harekete geçti.

Haberler
21.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik 21 Eylül 2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ettiler.

Haberler
21.09.2020

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay ilgili dairesince “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun genel gerekçesinden hareketle, yapı denetimi görevinin en etkin biçimde yerine getirilmesi için denetim elemanlarının sorumluluğunun makul ve bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi gerektiği ve teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler için ortak ifade olan yardımcı kontrol elemanının, mimar veya mühendis olan kontrol elemanı yerine görevlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.