Haberler
28.01.2015

Kadın Emeği Platformu (KEP), 28 Ocak 2015 DİSK Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantıda "Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı"nı değerlendirdi. Platform, kadını evde ve annelikle sınırlandıran programın kadın istihdamında da güvencesizlik yaratacağını ifade ederek programa esastan itiraz ettiğini belirtti.

Haberler
28.01.2015

TMMOB'ye bağlı odaların sekreter üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağına ilişkin yürütülen mücadele gündemiyle 28 Ocak 2015 tarihinde bir araya geldi.

Haberler
28.01.2015

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Çalıştayı’nda eşzamanlı olarak; mevzuat, düzenleme, operasyonel süreçler ve altyapı konularında oturumlar düzenlendi. Çalıştaya, TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun katıldı.

Haberler
27.01.2015

Gıda Mühendisleri Odası Eski Başkanı Petek Ataman hakkında, Oda başkanlığı döneminde kişiler arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle açılan davanın 27 Ocak 2015 tarihinde görülen duruşmasında beraat kararı verildi.

Haberler
27.01.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Başkanları metal işkolunda 29 Ocak’ta başlayacak grev öncesi Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziyaret ederek, greve çıkacak işçilerin yanında olacaklarını ifade ettiler.

Basın Açıklamaları
26.01.2015

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6 Şubat’ta yapılacak duruşması öncesi emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için bir basın toplantısı düzenlendi.

Haberler
26.01.2015

EMO Samsun Şube Müdürü Emin Arif Özkesen 21.08.2013 tarihinde Ağrı Dağı'nın zirvesinde TMMOB'ye sahip çıktı.

 

Haberler
26.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliğini içeren torba yasada yapılan son düzenlemeler üzerine 26 Ocak 2015 tarihinde örgüte yönelik bir açıklama yaptı.

Torba Yasa taslağının yeniden düzenlenmiş hali için tıklayınız...

Basın Açıklamaları
23.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Melih Gökçek'in TMMOB'ye bağlı beş Oda hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.01.2015

Maden Mühendisleri Odası, TBMM gündemindeki Maden Kanunu üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.