Haberler
05.10.2015

TMMOB'ye bağlı odaların İstanbul Şube Başkanları, 5 Ekim 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Basın Açıklamaları
05.10.2015

KESK-DİSK-TMMOB ve TTB’li kadınlar 5 Ekim 2015 Pazartesi günü KESK’te düzenledikleri basın toplantısı ile “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” sloganıyla 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne çağrı yaptılar.

Haberler
05.10.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin katılımcısı örgütler 1 Ekim 2015 tarihinde TMMOB’de ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısının videosunu izlemek için tıklayınız...

Haberler
05.10.2015

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” için radyolara verilen çağrıyı izlemek için tıklayınız...

Haberler
05.10.2015

DİSK KESK TMMOB TTB'li kadınlar, 10 Ekim Mitingine katılım çağrısında bulundular, video için tıklayınız...

Oda Haberleri
05.10.2015

Maden Mühendisleri Odası, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne çağrıda bulunmak amacıyla 2 Ekim 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
02.10.2015

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı,  DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri  Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan’dan oluşan heyet, 2 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne çağrıda bulunmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 

Haberler
01.10.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Özden Şener’den oluşan heyet 1 Ekim 2015 tarihinde “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne çağrıda bulunmak üzere HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Oda Haberleri
01.10.2015

Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanları; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla 10 Ekim Cumartesi günü Ankara`da yapılacak olan "Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi"ne kitlesel bir şekilde katılacaklarını 2 Ekim 2015 tarihinde yaptıkları bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.