İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 17 Ocak 2021 tarihinde bir açıklama yaparak İş Güvenliği uzmanları ve OSB çalışanlarının da öncelikli aşı grubuna dahil edilmeleri gerekliliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için belirlenen bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat çekerek dilekçe ile itirazda bulundu.

Oda Haberleri
16.01.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ocak 2021 tarih ve 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İKK Haberleri
15.01.2021

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu TOKİ'nin imar planlarının iptali istemiyle açılan davalarda hukuki süreçler devam etmesine rağmen yapılan ihalenin hukuka uygunluğunu sorgularken 15 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Oda Haberleri
13.01.2021

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası "Karadeniz’de son dönemlerde hamsi avlanmasına getirilen 10 günlük av yasağı, sorunlar ve çözümler ekseninde asıl sorunların her yönüyle kökten çözülmesi üzerine tartışılmıyor, oysa tartışılmalıdır ve mevcut sorunlar çözülmelidir." diyerek konuya ilişkin 12 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
13.01.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği fFizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ocak 2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Oda Haberleri
12.01.2021

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik politikası dayatması ve tartışmalar üzerine 12 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
11.01.2021

TMMOB Batman İKK olarak Batman ve Diyarbakır il sınırlarında yapılması planlanan Zori Cayi barajina dair 11 Ocak 2021 tarihinde bir basin açıklaması yaptı.

Haberler
11.01.2021

Türkiye’de tarım öğreniminin 175. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Haftası 2021” etkinliğimizi 10 Ocak 2021 Pazar günü 14.00-18.50 saatleri arasında çevrimiçi online olarak gerçekleştirildi.

Haberler
11.01.2021

TMMOB 20. ve 22. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 24. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerini üstlenmiş, TMMOB'nin demokrat ve yurtsever çizgisinin oluşmasında değerli katkıları olan Maden Mühendisi Yalçın Çilingir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1970'li yıllardan itibaren TMMOB örgütlenmesinin geliştirilmesinde büyük emekleri olan Yalçın Çilingir'in anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm TMMOB camiasına başsağlığı diliyoruz.