ADANA İKK'DAN ÇÖZÜLMEYEN "KENT SORUNLARI" İSYANI

22.07.2015

Adana İl Koordinasyon Kurulu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Adana Kent Sorunları Sempozyumlarında tespit edilen temel sorunların, 2015 Adanasında da güncelliğini korumasına dikkat çekti.

Basına ve Kamuoyuna;

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2008 ve 2011 de düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumlarında tespit edilen temel sorunların, 2015 Adanasında da güncelliğini koruduğu saptanmış ve bu sorunlara maalesef yenileri de eklenmiştir. Yığınla biriken sorunların çözümü bir yana, sorunlara ve çözümlere yaklaşımda, anlayışta bir ilerleme gözlenmemiş, yerel yöneticilerin meslek odaları ile işbirliği, bilimin ve tekniğin ilke ve birikimlerinden yararlanma, her şeyden önce insan odaklı ve çevreye saygılı bir kent yaratma yönünde güçlü bir irade gösteremedikleri saptanmıştır. Yerel siyasetçiler, katılımcı yönetim yaklaşımını ve demokrasiyi esas almalıdır. Kente yapılan her uygulama ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak icra edilmelidir. Halkın katılımcılığı, uygulamaların ihtiyaç olup olmadığı tartışmasını verimli kılmaktadır.

Siyasi iktidarın ve yerel yöneticilerin plansız ve bilimsellikten uzak yanlış yatırımlarından bu kent çok kaybetmiştir. ‘‘Adana Metrosu’’ olarak adlandırılan hafif raylı taşıma sistemi güzergâh seçiminden yapılış biçimine her yönden maliyeti yüksek, mühendislik olarak da yanlış bir yatırımdı. Çatalan içme suyuna bağlı olarak yapılan 2,2 km lik Türkiye’nin en uzun köprüsü de kaynakların heba edildiği bir projeydi. Şehrin merkezindeki ahtapot köprü ve battı çıktı günü kurtarma gayesiyle plansızca yapılmış projelerdendi. Aytaç Durak ile oturan zihniyet bugün de devam etmekte güne cevap veremeyen uygulamalarla birlikte şehrin geleceği tamamen ranta kurban edilmektedir. Kaybedilen 30 yıla bir 30 yıl daha kimse tahammül edemez. Bir süredir Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizde yapılması planlanan iki köprünün tanıtımı yapılmaktadır. Köprülerden birinin isminin bile ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ olarak belirlenmiş olması siyasi şovun göstergesidir. Bu şehrin yerel yöneticileri bilimsel araştırmalardan uzak siyasi çıkarlar gözeterek yaptığı uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. Tepkimiz hizmet yapılmasına değil, siyasi çıkar ve yapılan işler de sağlanacak rant uğruna, bir ihtiyacın bedelinin bu halka ödettirilmesinedir. Kaynakların nasıl yaratıldığı, nasıl kullanıldığı, halkın ödediği vergilerin nasıl değerlendirildiği, geçmişten hangi derslerin çıkartıldığını sorgulamak bilimden, emekten, halktan yana bir meslek örgütü olarak görevimizdir.

Bir an önce Ulaşım Master Planı yapılmalı ve sonrasında planlamalar uygulamaya geçilmelidir. Ulaşım Ana Planını yaptığınız zaman bir yıl içinde kent içi trafiğin akışı, bir mevkiden bir mevkiye hareket eden yaya, bisiklet, motosiklet, araba, minibüs, otobüs ve metro ile yolcu ölçümü yapılır. Yapılan ölçümler bilimsel verilerle desteklendikten sonra ihtiyaca yönelik planlamalara ve uygulamalara gidilir. Kentleşmede ve sanayide gerilemekte olan kentimizin Suriyeli Sığınmacılarla birlikte nüfus değişimi de ulaşım alanındaki sorunlara da yansımaktadır. Kentin bir noktasında yoğunlaştırılan başta şehir hastanesi ve araştırma hastaneleri, yeni bölge adliyesi, yeni stadyum günlük trafiği de olumsuz etkileyecektir. Hala toplu taşımadaki plansızlık ve düzensizlik çözülememiş, şehrin merkezi dolmuş ve otobüslerle işgal edilmiş durumdadır.

Ulaştırma bir hizmet türü olup, üretimi ve topluma sunumu aynı anda gerçekleşir. Bu hizmetin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanma olanağı bulunmadığı gibi; diğer sektörlerin gereksinimi ile toplumsal gereksinimler doğrultusunda üretim ve sunum zorunluluğu da vardır. Diğer bir ifade ile bütün ihtiyaçlar, kaynaklar, ilişkiler doğru planlanarak değerlendirilmek durumundadır. Ulaşımda arz ve karşılığı olan talep hayata geçirilirken bir ulaşım planlaması ve politikası da mutlaka gereklidir. Bu nedenle olası gelişmelerin bilimsel yaklaşımla ortaya konulması zorunludur. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak Büyükşehir Belediyesini uyarıyoruz, Ulaşım Master Planı yapılmadan şehre yapılan her uygulama Adana’yı büyük köy görüntüsünde besleyecektir.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Hasan Emir KAVİ