AKP, TMMOB’Yİ NEDEN HEDEF ALIYOR - 6: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE TMMOB

16.12.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Aralık 2022 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, demokratik hak ve özgürlükler ve AKP iktidarının bundan duyduğu rahatsızlık üzerine yazdı.

Türkiye’de devlet kurumlarının parti organı gibi davrandığını, mahkemelerin tümüyle iktidar güdümünde kararlar verdiğini çok uzun süredir dil getiriyoruz. Siyasi iktidar siyasal olarak hesaplaşamadığı her olayı kriminalize ederek hukuk sopasıyla aşmaya çalışıyor. Bu durum toplumda adalet duygusunun ve yargıya güvenin ortadan kalkmasına yol açtı.

Siyasallaşmış yargının son kararlarından birisi de Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyaset yasağı oldu. HDP’li belediyelere kayyum atanması, HDP Eş Başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanması, Kobane Davası, HDP Kapatma Davası, Gezi Davasındaki hukuksuz, adalet utancı mahkumiyet kararları, Canan Kaftancıoğlu’na konulan siyaset yasağı gibi kararların devamı nitelindeki bu karar, AKP’nin demokrasiye, özgürlüklere ve halk iradesine bakış açısını yansıtmaktadır.

Halk iradesinin yok sayan, demokratik hak ve özgürlükleri tanımayan bu kararın halk nezdinde hiçbir meşruiyeti bulunmamaktadır. Bu karar aynı zamanda AKP’nin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini manipüle etmek için her şey yapacağının da göstergesi durumundadır. Dolayısıyla seçim ve sandık güvenliğini sağlamak konusunda herkese büyük sorumluluk yüklemektedir.

İKİLİ ANLAYIŞ

İktidarın TMMOB ve TTB gibi meslek örgütlerini hedef alan suçlama ve saldırılarını da halkın meşru ve demokratik temsilcilerinin açıktan hedef alan bu yaklaşımının bir parçası olarak görmek mümkün.

TMMOB ve bağlı odaları kamu kurumu niteliğinde mesleki demokratik kitle örgütüdür. TMMOB belirli mesleklere mensup olanların dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, mesleki sorunların ülkede ve dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağına ilişkin bir “irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB örgütlülüğünün temelini oluşturmaktadır.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

Bu ikili doğa, TMMOB’nin yasal sorumlulukları ile toplumsal sorumluluklarının bileşkesidir. TMMOB ve bağlı odalarının faaliyetlerinin iki ana eksenini oluşturan bu bileşke, özellikle 1970’li yıllardan itibaren belirginleşen mücadele birikiminin ürünü olduğu kadar kamusal kimliğin verdiği bir görevdir. Birliğimize sıklıkla yöneltilen “siyaset yapma” eleştirisinin altında, aslında Birliğimizin, üyelerimizin çıkarlarıyla toplumun genel çıkarlarını korumak için verdiği mücadele ve bu ikisi arasında kurduğu ilişki yatmaktadır.

Teknik elemanların sorunlarının, ülkenin ve ülkede yaşayan emekçi kesimlerin sorunlarından bağımsız olarak ele alınamayacağının bilincinde olan Birliğimiz, ülkemizdeki eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.

TMMOB mücadelede gücünü, bilimden, yüreğindeki insan sevgisinden, mesleğin toplumcu özünden, tüm saldırılara karşı Birliğine sahip çıkan üyelerinden ve halkımızdan almaktadır.

TMMOB NEYİ SAVUNUYOR?

TMMOB, sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği savunur.

TMMOB, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştıran anlayışına karşı, kamusal mal ve hizmetleri savunur.

TMMOB, emperyalizmin her türden tahakkümüne karşı, bağımsızlığı savunur.

TMMOB, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimi ve ilerici değerleri savunur.

TMMOB, iktidarın faşizan baskılarına karşı, özgürlükleri savunur.

TMMOB, derelerin, kıyıların, ormanların, madenlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve doğal varlıkları savunur.

TMMOB, güvencesiz, güvenliksiz istihdam politikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, güvenli geleceği savunur.

TMMOB, toplumsal yaşamın her alanının dinsel buyruklar uyarınca şekillendirilmek istenmesine karşı, laikliği savunur.

TMMOB, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği ve demokrasiyi savunur.

TMMOB, her türden savaş ve şiddet politikalarına karşı, barış içinde bir arada yaşamı savunur.

TMMOB, toplumu savunur, mesleğimizi savunur, meslektaşlarımızı savunur, geleceğimizi savunur!

Tüm bunları savunduğumuz için AKP, TMMOB’yi hedef almaktadır.